Category

Inclusieve arbeidsmarkt
Vanuit het uitvoeringsprogramma “Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016 – 2019” werkt de provincie Noord-Brabant op drie manieren aan een veerkrachtige arbeidsmarkt: door het vormen van robuuste netwerken (onder meer Pact Brabant, Kennispact MBO Brabant, Brainport Network en Brabants Besten), door ondersteuning van innovatieve projecten en door samenwerking met arbeidsmarktregio’s. Resultaten van projecten die het internationaal...
Lees verder
Met veel plezier nodigen wij u uit voor onze werkconferentie ‘Tegen de verwachting in’ op 20 februari in Oisterwijk. Stichting Gezel heeft in samenwerking met scholen en gemeenten in Noord-Brabant 69 jonge mensen een leerwerkbaan kunnen bieden als zorgassistent in het primair onderwijs. Werk binnen het bereik van jonge mensen waarvan de verwachting is dat...
Lees verder
Sociaal ondernemers bedenken slimme, duurzame oplossingen die bijdragen aan de vraagstukken van vandaag en morgen. Zo zorgen zij er bijvoorbeeld voor dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken, halen ze eenzame ouderen uit hun isolement en bedenken ze oplossingen voor voedselverspilling. Daarmee maken ze de wereld een stukje aangenamer, schoner en eerlijker....
Lees verder
Regio West-Brabant wil over regiogrenzen heen denken en doen. Verbinden, Verslimmen en Verduurzamen voorop. “Zeker op het gebied van de arbeidsmarkt”, aldus Eva Jeremiasse, projectleider van ‘West-Brabant werkt aan morgen’. “Neem robotisering en digitalisering. Dat zijn vraagstukken bij uitstek om aan te pakken met alle beschikbare kennis, kunde en contacten. Dus vanzelfsprekend ook in synergie...
Lees verder
Robots die langzaam maar zeker onze banen overnemen: dat is geen science fiction, maar iets wat ons anno 2017 echt bezighoudt. BrabantKennis is samen met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), BrabantAdvies en Beagle Brabant in deze kwestie gedoken en concludeert: juist voor Brabant is de robotica-revolutie een kans, zowel voor de economie als voor ons...
Lees verder
Veel mensen kunnen geen passend werk vinden. Anderzijds dreigen juist tekorten aan gekwalificeerd personeel. Deze mismatch wil de provincie voorkomen. Met de arbeidsmarktregio’s en Pact Brabant worden afspraken gemaakt om de arbeidsmarkt klaar te maken voor de toekomst. De provincie werkt hierin samen met werkgevers, werknemers, overheden en onderwijsinstellingen. Zij zet zich in om het...
Lees verder
Gastvrijheidsdienstverlener Hutten uit Veghel wil nóg inclusiever worden. Iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt is welkom. Het is de opdracht van Jos van Delft om Huttens inclusiviteit van ruim 5% ‘medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt’ te verdubbelen naar 10%. Door zijn ervaring met re-integratie heeft Van Delft een groot netwerk in de...
Lees verder