Category

Duurzame inzetbaarheid
Brabantse ondernemers willen weer vooruitkijken. Onze economie groeit en bedrijven komen weer evenveel medewerkers tekort als vóór de coronacrisis. De grootste uitdaging van het Brabants bedrijfsleven op dit moment is het vinden én behouden van voldoende medewerkers. En wie anders dan ondernemers zelf kunnen elkaar het beste uitleggen hoe met deze uitdaging om te gaan!...
Lees verder
De bijeenkomst op 24 maart is tot nader orde uitgesteld. Met een terugblik op de afgelopen drie jaren en een vooruitblik op de komende jaren lanceert det bestuur Regionaal Werkbedrijf haar nieuw regionaal meerjarenprogramma. Het bestuur nodigt uit om tijdens de presentatie van talentscouting in de topsport te leren en een bijdrage te leveren op...
Lees verder
Hoe zorgen we dat de beroepsbevolking voldoende kennis en vaardigheden heeft om bij te dragen aan de economie van vandaag en morgen? Hoe kunnen politiek, bedrijfsleven en onderwijs elkaar daarbij versterken? Zeer actuele vragen. Daarom organiseert CINOP, dit keer samen met de provincie Noord-Brabant, de jaarlijkse Lentesessie met als thema ‘Een leven lang ontwikkelen’. Wij nodigen...
Lees verder
Morgen begint nu! De veranderingen in werk door technologische ontwikkelingen staan voor de deur. Als we NU niet zorgen dat de knelpunten op de arbeidsmarkt worden aangepakt, verliezen we MORGEN onze sterke economische positie. Op 18 april a.s. presenteert Tilburg University haar resultaten over de Hive methodiek uit een unieke pilot met GOOGLE en stropen...
Lees verder
Duurzame inzetbaarheid vraagt, gezien de huidige en toekomstige economische ontwikkeling, om opgepakt te worden. Dat deden de leden van het Pact Bestuur op 6 december met een werkconferentie. Daarbij werden zij ondersteund door Fontys Lector HRM&P Marian Thunnissen met haar visie op ‘een leven lang leren’.      Sfeerimpressie
Lees verder
Duurzame inzetbaarheid vraagt, gezien de huidige en toekomstige economische ontwikkeling, om opgepakt te worden. Dat gaan de leden van het Pact Bestuur op 6 december met een mini werkconferentie ook doen. Daarbij kan de opbrengst van de werkgroep Duurzame inzetbaarheid, bestaande uit het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling van Fontys en leden van het Pact, worden meegenomen...
Lees verder
Robots die langzaam maar zeker onze banen overnemen: dat is geen science fiction, maar iets wat ons anno 2017 echt bezighoudt. BrabantKennis is samen met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), BrabantAdvies en Beagle Brabant in deze kwestie gedoken en concludeert: juist voor Brabant is de robotica-revolutie een kans, zowel voor de economie als voor ons...
Lees verder
Het arbeidsmarktbeleid staat hoog op de Brabantse agenda. Samen met regionale arbeidsmarktorganisaties wordt hierin samengewerkt. Zij coördineren de samenwerking met lokale bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en gemeenten. Zo werkt de provincie aan een veerkrachtige arbeidsmarkt. Meer weten over wat de provincie doet op het gebied van arbeidsmarktbeleid? Bekijk alle activiteiten op de tijdlijn Brabantse arbeidsmarkt...
Lees verder
Veel mensen kunnen geen passend werk vinden. Anderzijds dreigen juist tekorten aan gekwalificeerd personeel. Deze mismatch wil de provincie voorkomen. Met de arbeidsmarktregio’s en Pact Brabant worden afspraken gemaakt om de arbeidsmarkt klaar te maken voor de toekomst. De provincie werkt hierin samen met werkgevers, werknemers, overheden en onderwijsinstellingen. Zij zet zich in om het...
Lees verder
De economie groeit en overal worden vakmensen en specialisten gevraagd. Tegelijkertijd is er nog altijd stevige werkloosheid die huishoudens buitenspel plaatst. De vraag is hoe Brabant hierop inspeelt. Brabant zal tijdig moeten zorgen voor voldoende mensen met kennis en vaardigheden die aansluiten bij de technologische veranderingen. SER Brabant, onderdeel van BrabantAdvies, stelde een koepelvisie op...
Lees verder