Pact Brabant biedt Brabantse arbeidsmarktdeskundigen een podium voor arbeidsmarktinnovatie. Dit podium laat werkgevers, werknemers, overheden en kennisinstellingen aan het woord komen over diverse arbeidsmarkthema’s.

Laatste nieuws

Krachtvoer: best-practices van Brabantse ondernemers

Brabantse ondernemers willen weer vooruitkijken. Onze economie groeit en bedrijven komen weer evenveel medewerkers tekort als...
Lees verder

Brabantse Impact Monitor nieuwe stijl

De Brabantse Impact Monitor verschijnt vanaf nu eenmaal per maand. De Brabantse Impact Monitor ontvangt u...
Lees verder

Economische Visie 2030 wordt door GS aan PS aangeboden

Begin najaar biedt GS de economische visie aan PS ter vaststelling aan. Met deze economische visie...
Lees verder

Robotisering

Wereldwijd zijn robots bezig aan een onstuitbare opmars. Er is sprake van een nieuwe generatie intelligente en flexibele robots die zijn opwachting maakt in onder meer de maakindustrie, de landbouw en de zorg. Brabant kan een belangrijke rol spelen in de frontlinie van deze robotica-revolutie. De kennis, technologie en ervaring is hier aanwezig. Wat is nodig om de kansen te grijpen?

Duurzame inzetbaarheid

Met een sterk groeiende economie en het schaarser worden van personeel ziet ook Brabant zich voor de vraag gesteld: hoe alle beschikbare talenten optimaal te benutten zodat de economie zich kan blijven ontwikkelen? Duurzame inzetbaarheid vormt daarbij de sleutel tot succes. Duidelijk is dat het onderwerp meerdere partijen voor grote opgaves stelt.

Inclusieve arbeidsmarkt

Ondanks de groei van de economie en de krapte op de arbeidsmarkt staan nog teveel mensen aan de kant. Dat probleem lijkt met eenvoudigweg nog meer groei niet tot een oplossing van dit verschijnsel te leiden. Door sommige personen en instanties wordt geopperd te komen tot de ontwikkeling van een parallelle economie of van een basisinkomen. Duidelijk is dat er nog geen eenduidige opvatting of aanpak is voor dit vraagstuk.

Kennis en Onderwijs in de Brabanste toekomst

De snelle technologische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de arbeidsmarkt maken dat onderwijs en bedrijfsleven steeds meer de krachten moeten bundelen en vragen om structurele samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, landelijk, (cross)sectoraal en regionaal. 

Logistiek

Bereikbaarheid van Brabant is essentieel voor een goed draaiende economie. Maar het is druk op onze Brabantse wegen. Hoe houdt Brabant haar (binnen)steden en haar bedrijfsleven bereikbaar?

Kernteam Economische Impact Corona (KEIC)

De economie lijkt door de uitbraak van het coronavirus stevig getroffen te worden. Brabant krijgt het extra zwaar voor zijn kiezen. De brandhaard in onze provincie is hardnekkig. De coronamaatregelen hebben invloed op het bedrijfsleven.