Month

mei 2018
De economie groeit en overal worden vakmensen en specialisten gevraagd. Tegelijkertijd is er nog altijd stevige werkloosheid die huishoudens buitenspel plaatst. De vraag is hoe Brabant hierop inspeelt. Brabant zal tijdig moeten zorgen voor voldoende mensen met kennis en vaardigheden die aansluiten bij de technologische veranderingen. SER Brabant, onderdeel van BrabantAdvies, stelde een koepelvisie op...
Lees verder
De kruitdampen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn inmiddels opgetrokken. Voor het Pact is dit altijd ook weer een belangrijk moment om te zien of vertrouwde gezichten aanschuiven of dat nieuwe personen hun intrede doen, en wat daarvan de impact is op gekozen prioriteiten en de concretisering in de uitvoering. Duidelijk is dat de Brabantse economie niet...
Lees verder
Gastvrijheidsdienstverlener Hutten uit Veghel wil nóg inclusiever worden. Iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt is welkom. Het is de opdracht van Jos van Delft om Huttens inclusiviteit van ruim 5% ‘medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt’ te verdubbelen naar 10%. Door zijn ervaring met re-integratie heeft Van Delft een groot netwerk in de...
Lees verder