Pact Brabant

Pact Brabant biedt Brabantse arbeidsmarktdeskundigen een podium voor arbeidsmarktinnovatie.
Dit podium laat werkgevers, werknemers, overheden en kennisinstellingen aan het woord komen over diverse arbeidsmarkthema’s.

Ambitiestatement

De partners in Pact Brabant werken samen aan een welvarend en economisch gezond Brabant. Een voorwaarde hiervoor is een veerkrachtige arbeidsmarkt, waarin bedrijven en mensen flexibel zijn en zij zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen. Een arbeidsmarkt met de juiste mens op de juiste plek en met voldoende geschikt (geschoold) personeel; met werkgelegenheid die voldoende en divers is (met werkzekerheid boven baanzekerheid); een arbeidsmarkt waarin iedereen die redelijkerwijs economisch actief kan zijn, participeert.

Aanleiding van Pact Brabant

Een uitstekend werkende arbeidsmarkt is essentieel voor Noord-Brabant. Daarmee kan de provincie haar industriële positie en kenniseconomie versterken. Pact Brabant is een samenwerkingsverband van ondernemingen, overheid en onderwijs die de noodzakelijke vernieuwingsslag op de arbeidsmarkt in Brabant wil maken. Dit is nodig om structurele knelpunten, zoals tekorten aan gekwalificeerd personeel in sectoren als techniek en zorg en werkloosheid, te voorkomen.

Hoe gaat Pact Brabant te werk?

Pact wil de beweging in Brabant verstevigen waarbij alle partners gaan “staan” voor de gezamenlijke arbeidsmarktagenda. Pact Brabant biedt arbeidsmarktdeskundigen een platform om kennis te delen, te brainstormen en tot oplossingen te komen voor de arbeidsmarktproblematiek in Brabant. De Pact Brabantleden komen regelmatig bij elkaar tijdens themabijeenkomsten. Hier maken de leden afspraken over gezamenlijke acties. Pact Brabant kiest jaarlijks een aantal thema’s waarin zij een stap vooruit wil zetten. Alle momenten die Pact organiseert (Kennisateliers, Bestuurlijk Pact, Pact cafés, Pact Congres en Pact Reis) worden benut om met relevante personen en instanties te communiceren.

De Brabantse economie blijft zich onverminderd in hoog tempo ontwikkelen. Waarbij een aantal thema’s om aandacht blijft vragen. Een greep uit het werkplan:

  • de innovatie van de economie met daaraan gekoppeld de noodzaak van een gekwalificeerde beroepsbevolking;
  • het vinden van instrumenten om iedereen die wil en kan werken een passende plek op de arbeidsmarkt te geven;
  • het adequaat scholen van jongeren als toekomstige deelnemers aan het arbeidsproces; en
  • het duurzaam inschakelen van werknemers in het arbeidsproces.

Documenten

Laatste nieuws

Uitnodiging 18 april: H!VE als oplossing voor de arbeidsmarkt van morgen?

Morgen begint nu! De veranderingen in werk door technologische ontwikkelingen staan voor de deur. Als we...
Lees verder

Meer productiviteit en groei met minder medewerkers is het resultaat van robotisering in Brabant

Spierings Mobile Cranes en Hapert Aanhangwagens groeien dankzij robotisering. Robots helpen Spierings Mobile Cranes om dankzij enorme...
Lees verder

Bedrijven moeten geholpen worden met kennis over robotica

De reacties van 115 ondernemers zijn verwerkt in de ‘robotscan’ die inzicht geeft in de vragen...
Lees verder