Pact Brabant

Pact Brabant biedt Brabantse arbeidsmarktdeskundigen een podium voor arbeidsmarktinnovatie.
Dit podium laat werkgevers, werknemers, overheden en kennisinstellingen aan het woord komen over diverse arbeidsmarkthema’s. Samen vinden we passende sleutels op heel verschillende arbeidsmarktuitdagingen.

Ambitiestatement

De partners in Pact Brabant werken samen aan een welvarend en economisch gezond Brabant. Een voorwaarde hiervoor is een veerkrachtige arbeidsmarkt, waarin bedrijven en mensen flexibel zijn en zij zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen. Een arbeidsmarkt met de juiste mens op de juiste plek en met voldoende geschikt (geschoold) personeel; met werkgelegenheid die voldoende en divers is (met werkzekerheid boven baanzekerheid); een arbeidsmarkt waarin iedereen die redelijkerwijs economisch actief kan zijn, participeert.

Aanleiding van Pact Brabant

Een uitstekend werkende arbeidsmarkt is essentieel voor Noord-Brabant. Daarmee kan de provincie haar industriële positie en kenniseconomie versterken. Pact Brabant is een samenwerkingsverband van ondernemingen, overheid en onderwijs die de noodzakelijke vernieuwingsslag op de arbeidsmarkt in Brabant wil maken. Dit is nodig om structurele knelpunten, zoals tekorten aan gekwalificeerd personeel in sectoren als techniek en zorg en werkloosheid, te voorkomen.

Hoe gaat Pact Brabant te werk?

De strategische aanpak van Pact Brabant begint bij ‘het waarom’. Dit volgt de aanpak van Simon Sinek en redeneert vanuit de binnenkant (het waarom) van ‘de gouden cirkel’ naar de buitenkant (hoe en wat).

WHY

Een veerkrachtige arbeidsmarkt in Brabant, met voldoende gekwalificeerd personeel, voldoende werkgelegenheid en waarin iedereen participeert. Pact Brabant biedt een platform om kennis te delen, te brainstormen en tot oplossingen te komen voor Brabantse arbeidsmarkt.

HOW

Samenwerkingsverband van actoren op de Brabantse arbeidsmarkt (werkgevers- en werknemersorganisaties, overheden en kennisinstellingen) die aan de hand van 3 gekozen thema’s (Internationale medewerkers, Jong Talent en Leven Lang Ontwikkelen) oplossingen vormgeven.

WHAT

  • Commitment / eigenaarschap leden
  • Bovenregionale werking
  • Doelen vanuit 3 thema’s
  • Resultaten op podium
  • Financieringsstructuur
  • Inspiratiereis

De drie thema’s van Pact Brabant

Hoe is Pact Brabant gestructureerd?

Documenten

Laatste nieuws

Arbeidsmarktoplossingen vormgeven a.d.h.v. 3 thema’s

Werkgevers- en werknemersorganisaties, overheden en kennisinstellingen werken op de Brabantse arbeidsmarkt samen en geven in hun...
Lees verder

‘Pact Brabant maakt doorstart met ambitie’

Pact Brabant staat voor een veerkrachtige arbeidsmarkt in Brabant, met voldoende gekwalificeerd personeel, voldoende werkgelegenheid en...
Lees verder

Krachtvoer: best-practices van Brabantse ondernemers

Brabantse ondernemers willen weer vooruitkijken. Onze economie groeit en bedrijven komen weer evenveel medewerkers tekort als...
Lees verder