Jong Talent

De strategische aanpak van Pact Brabant begint bij ‘het waarom’. Dit volgt de aanpak van Simon Sinek en redeneert vanuit de binnenkant (het waarom) van ‘de gouden cirkel’ naar de buitenkant (hoe en wat).

WHY

De jongerenpopulatie is een kwetsbare groep. Dit tonen de verschillende crisses aan. Wij hebben een breed gedeeld belang bij en verantwoordelijkheid voor dat het onze Brabantse Jongeren goed gaat. De jeugd heeft immers de toekomst.

HOW

Actief monitoren hoe het jongeren vergaat, periodiek overleg over de situatie van de Brabantse Jongeren, inzichten delen met bestuurders en interventies plegen daar waar nodig.

WHAT

  1. Doorontwikkeling dashboard Brabantsejongeren.nl
  2. Dag van de Brabantse Jongeren in het kader van het Europees Jaar van de Jongeren op 22-11-22’.
  3. Invulling geven aan en monitoren van de Youth Guarantee  afspraken
  4. Informeren over en benutten van methodiek skills-gericht opleiden

Werkgroep Jong Talent

Rob Koolen – RKoolen@brabant.nl
Bente Lieftink – BLieftink@brabant.nl
Ton Wilthagen – wilthagen@tilburguniversity.edu
Roy Willems – roy.willems@tilburg.nl
Jacomijn Pruimboom – j.pruijmboom@s-hertogenbosch.nl
Mark Prenen – mc.prenen@breda.nl
Jeroen van den Berkmortel – J.van.den.Berkmortel@helmond.nl
Cindy van den Aker – cindy.vd.aker@eindhoven.nl
Ilse Stecher – I.Stecher@s-bb.nl
Jeroen van Zuijlen – J.vanZuijlen@s-bb.nl
Reinier Bos – rbos02@onderwijsgroeptilburg.nl

Meer informatie over arbeidsmarktoplossingen

Arbeidsmarktoplossingen vormgeven a.d.h.v. 3 thema’s

Werkgevers- en werknemersorganisaties, overheden en kennisinstellingen werken op de Brabantse arbeidsmarkt samen en geven in hun...
Lees verder

‘Pact Brabant maakt doorstart met ambitie’

Pact Brabant staat voor een veerkrachtige arbeidsmarkt in Brabant, met voldoende gekwalificeerd personeel, voldoende werkgelegenheid en...
Lees verder