Pact Brabant

Pact Brabant biedt Brabantse arbeidsmarktdeskundigen een podium voor arbeidsmarktinnovatie. Dit podium laat werkgevers, werknemers, overheden en kennisinstellingen aan het woord komen over diverse arbeidsmarkthema’s. Samen vinden we passende sleutels op heel verschillende arbeidsmarktuitdagingen.

Betrokken partijen

Pact Brabant is het samenwerkingsverband van Brabantse werkgevers- en werknemersorganisaties, overheden en kennisinstellingen. De volgende Brabantse partijen zijn er als stakeholder bij betrokken:

Provincie Noord-Brabant

De gemeenten: Breda, Moerdijk, Tilburg, Waalwijk, ’s-Hertogenbosch, Oss, Eindhoven, Helmond (als vertegenwoordiger van hun regio)
De sociale partners: VNO-NCW Brabant Zeeland, de ZLTO, de FNV en het CNV.
De Brabantse ROC’s
Fontys
Het UWV
De Sociaal Economische Raad Brabant (SER)

Leden van het Pact

Bestuurders

De heer M. (Martijn) van Gruijthuijsen, gedeputeerde EZ & Arbeidsmarktbeleid (vz.) / meer info
De heer B. (Boaz) Adank, vice-voorzitter Bestuur Regionaal Werkbedrijf / meer info
De heer R. (Ron) van Baden, regiocoördinator FNV / meer info
De heer R. (Ronald) Bakker, vertegenwoordiger regio Midden-Brabant / meer info
De heer W. (Wim) van den Boomen, bestuurder ZLTO/ meer info
De heer S. (Serge) van de Brug, arbeidsmarktregio Zuid-Oost Brabant / meer info
De heer K. ( Kees) van Geffen, wethouder gemeente Oss/ meer info
De heer C. (Cor) van Gerven, voorzitter BVE-overleg / CvB KWIC, MBO Noord-Brabant/ meer info
De heer L. ( Lars) van der Hoorn, directeur V/d Hoorn Buigtechniek, bestuurder VNO-NCW/ meer info
Mevr. E. ( Ellen) Kroese, directeur VNO-NCW Brabant Zeeland/ meer info
Mevr. E. (Esmah) Lahlah,vertegenwoordiger regio Midden-Brabant / meer info
De heer H. (Hans) Nederlof, CvB Fontys Hogescholen/ meer info
De heer H. (Huib) van Olden, wethouder gemeente ’s-Hertogenbosch/ meer info
Mevr. I. (Ivka) Orbon, directeur Brabant Advies/ meer info
Mevr. M. (Marina) Siepkes, rayonmanager Brabant UWV Werkbedrijf
De heer (Stijn) Steenbakkers, wethouder gemeente Eindhoven/ meer info
Mevr. J. (Jeannet) Verhoeven, regiocoördinator CNV/ meer info

Ambtelijk

Mevrouw P. (Patty) Claassens, Brainport/ meer info
De heer B. (Bram) van Doorn, Gemeente Moerdijk/ meer info
Mevrouw B. (Brigitte) Jansen, secretaris PACT Brabant/ meer info
Mevrouw E. (Eva) Jeremiasse, West-brabant/ meer info
Mevrouw E. (Emely) Jonkers-Suppers, Provincie Brabant/ meer info
De heer R. (Rob) Koolen, provincie Noord-Brabant/ meer info
De heer E. (Erik) Lubbers, Gemeente Eindhoven/ meer info
Mevrouw E. (Edith) van Nispen, Midpoint Brabant/ meer info
Mevrouw A. (Astrid) Persons, West-Brabant/ meer info
Mevrouw P. (Petra) van de Riet, Provincie Brabant/ meer info
Mevrouw M. (Marion) de Rooij-Driessen, Provincie Brabant/ meer info
Mevrouw I. (Irene) Rouwenhorst, Gemeente Oss/ meer info
Mevrouw M. (Marjolein) Schooleman, Provincie Brabant / meer info
Mevrouw W. (Wytske) Teeuwen-Besseling, Gemeente Helmond/ meer info
De heer P.M. (Pieter-Marijn) van der Velden, adviseur communicatie PACT Brabant/ meer info
Mevrouw N. (Nicole) Westerterp, Gemeente Helmond/ meer info
De heer R. (Ralf) van de Wiel, Gemeente Waalwijk/ meer info
De heer R. (Roy) Willems, Gemeente Tilburg/ meer info

Overige deelnemers / plaatsvervangers / agendalid

De heer P.J.A. (Peter) Smit, UWV Werkbedrijf West-Brabant & Zeeland / meer info
Mevrouw V. (Veronique) Scharenborg, Gemeente ’s-Hertogenbosch

Krachtvoer: best-practices van Brabantse ondernemers

Brabantse ondernemers willen weer vooruitkijken. Onze economie groeit en bedrijven komen weer evenveel medewerkers tekort als...
Lees verder

Economische Visie 2030 wordt door GS aan PS aangeboden

Begin najaar biedt GS de economische visie aan PS ter vaststelling aan. Met deze economische visie...
Lees verder

Afscheid Pact-secretaris André van Gils

Op donderdag 9 juli 2020 nam Pact Brabant afscheid van haar secretaris André van Gils. Met...
Lees verder