Category

Jaarkalender
Digitaal overleg Ambtelijk Pact dinsdag 1 september 2020, 14.00-15.30 uur Agenda Opening en mededelingen Invulling van de rol van secretaris – Tjeerd van Loosbroek . Verslag digitaal overleg Ambtelijk Pact d.d. maandag 6 juli 2020; Bijgevoegd als bijlage . Stavaza planvorming Coronacrisis maatregelen (rondje langs de regio’s) Wat loopt goed, wat loopt minder goed, welke...
Lees verder
Naar een nieuw perspectief Dit is een bijzondere Pact vergadering waarin we de fysieke nabijheid zoeken. De huidige tijd vraagt er om dat we elkaar in vrijheid en openhartigheid spreken zodat we de dilemma’s, maar vooral ook de goede opgaven, met elkaar delen. Om zo tot een krachtig antwoord te komen op de crisis, en...
Lees verder
Digitaal overleg Ambtelijk Pact maandag 6 juli 2020 14.00-15.30 uur via TEAMS Agenda Opening en mededelingen . Verslag + acties Ambtelijk Pact 22 juni 2020 (bijlage volgt) . Economische visie Brabant 2030 Een verkenning van het vraagstuk op basis van waarnemingen ( o.a. data) en economische keuzes in de eigen regio. . Arbeidsmarktvraagstukken Pact (bijlage...
Lees verder
Digitaal overleg Ambtelijk Pact maandag 22 juni 2020 14.00-15.30 uur via TEAMS Agenda Opening en mededelingen – Concept-agenda KEIC (bijlage) Verslag + acties Ambtelijk Pact 8 juni 2020 (bijlage) Terugkoppeling Statenoverleg 19 juni 2020 Inzicht wordt gegeven in de bespreking van het Actieplan Arbeidsmarkt in de Statenvergadering van 19 juni. Corona Herstelaanpak Brabant (bijlage –...
Lees verder
14.00-15.30 uur Digitaal overleg Ambtelijk Pact d.d. maandag 8 juni 2020 via TEAMS Agenda Opening en mededelingen – Concept-agenda KEIC (bijlage 1) Verslag + acties Ambtelijk Pact 25 mei (bijlage2) Rondje langs de regio’s Brabant Leert – Toelichting op de businesscase (onder voorbehoud) – Stand van zaken acties (bijlage 3) – Campagnebeeld (bijlage 4) Jeugdwerkloosheid –...
Lees verder
10.30 – 12.00 uur wederom via Teams. Momenteel worden vanuit Brabantleert gesprekken gevoerd gericht op verduurzaming. Gezien de urgentie wordt Jeugdwerkloosheid opnieuw aan de orde gesteld en wordt geïnventariseerd hoe in de regio’s hierop geanticipeerd wordt. Er worden momenteel veel initiatieven genomen om zicht en grip te krijgen op de gevolgen van de huidige coronacrisis op...
Lees verder
14.00-16.00 uur via TEAMS. De vorige crisis liet zien dat jongeren dubbel zo hard geraakt worden door de crisis als veel andere groepen op de arbeidsmarkt. De problemen met betrekking tot arbeidsmigranten zijn niet nieuw; wel worden ze in deze crisis manifester.  Inmiddels is het digitale platform BrabantLeert in de lucht met als inzet Brabantse werkenden...
Lees verder
Ambtelijk Pact, 10 maart 2020 14.00 – 16.00 uur Provinciehuis Concept Agenda Bestuurlijk Pact 9 april a.s. Verslag Bestuurlijk Pact 13 februari 2020 Crisisaanpak, aan de slag? Het Pact heeft in haar werkplan 2020 als actiepunt de Crisisaanpak opgenomen. Sneller dan gedacht wordt dat mogelijk actueel. Met het coronavirus komt er mogelijk een weerslag op...
Lees verder
Al tijden kampen sectoren met een tekort aan deskundig personeel en de verwachting is dat de komende jaren dit tekort alleen maar sterker zal worden. Een van de oorzaken voor een toekomstig tekort is de energietransitie; hoe maken we de overstap van het gebruik van fossiele naar milieuvriendelijke energiebronnen? En vooral ook, wie gaat ons...
Lees verder
Naar een betere match van vraag en aanbod op de Brabantse arbeidsmarkt’, presentatie door Ivka Orbon, directeur Brabant Advies. Dit rapport is al aan de orde geweest in het bestuurlijk overleg van 12 december j.l., maar het is belangrijk om de inzichten ook ambtelijk te delen. Agenda Ambtelijk Pact (14.00 – 16.00 uur) 1) Concept-agenda...
Lees verder
1 2 3 4