By

Pieter-Marijn
Met een terugblik op de afgelopen drie jaren en een vooruitblik op de komende jaren lanceert det bestuur Regionaal Werkbedrijf haar nieuw regionaal meerjarenprogramma. Het bestuur nodigt uit om tijdens de presentatie van talentscouting in de topsport te leren en een bijdrage te leveren op dinsdag 24 maart van 15.00 – 18.00 uur. Aanmelden kan...
Lees verder
Hoe zorgen we dat de beroepsbevolking voldoende kennis en vaardigheden heeft om bij te dragen aan de economie van vandaag en morgen? Hoe kunnen politiek, bedrijfsleven en onderwijs elkaar daarbij versterken? Zeer actuele vragen. Daarom organiseert CINOP, dit keer samen met de provincie Noord-Brabant, de jaarlijkse Lentesessie met als thema ‘Een leven lang ontwikkelen’. Wij nodigen...
Lees verder
Al tijden kampen sectoren met een tekort aan deskundig personeel en de verwachting is dat de komende jaren dit tekort alleen maar sterker zal worden. Een van de oorzaken voor een toekomstig tekort is de energietransitie; hoe maken we de overstap van het gebruik van fossiele naar milieuvriendelijke energiebronnen? En vooral ook, wie gaat ons...
Lees verder
Naar een betere match van vraag en aanbod op de Brabantse arbeidsmarkt’, presentatie door Ivka Orbon, directeur Brabant Advies. Dit rapport is al aan de orde geweest in het bestuurlijk overleg van 12 december j.l., maar het is belangrijk om de inzichten ook ambtelijk te delen. Agenda Ambtelijk Pact (14.00 – 16.00 uur) 1) Concept-agenda...
Lees verder
Jong geleerd oud gedaan. De Brainport regio is een van de slimste regio’s van de wereld. Technologie, design en kennis vormen het dna van deze regio. De studenten van nu gaan in de toekomst proactief bijdragen aan een innovatieve en duurzame samenleving. Maar ook nu al maken onze studenten, docenten en onderzoekers impact op de...
Lees verder
De tafel van 100, het inspirerend Pact arbeidsmarktcongres, vond gisteren plaats op de Automotive Campus in Helmond. Bestuurders en beleidsmakers uit de wereld van ondernemers, vakbeweging,onderwijs en overheid werkten naar aanleiding van voordrachten van gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen en bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt Marc van der Meer aan centrale vragen voor de arbeidsmarkt van de toekomst....
Lees verder
Willen we onze economie de komende jaren kwalitatief kunnen versterken dan wacht ons een enorme uitdaging. Hoe vinden we voldoende werknemers voor de groeiende vraag? Zeker als we bedenken dat, naast alle vragen om extra mensen, MKB-ondernemers aangeven dat zij zich ernstig zorgen maken over de uitstroom van de babyboomers, waardoor naast een verlies aan...
Lees verder
Hoe kunnen we in Brabant alle beschikbare talenten optimaal benutten zodat de economie en de maatschappij zich blijven ontwikkelen? Talentontwikkeling vormt de sleutel tot succes, maar stelt partijen voor grote opgaves. Het jaarlijkse arbeidsmarktcongres van Pact Brabant vond plaats op 20 november 2019 op de Automotive Campus in Helmond. Na een inleiding van Marc van der...
Lees verder
Het is een bijzonder overleg, in die zin dat het enerzijds gericht is op de gebruikelijke voorbereiding van het bestuurlijk Pact en anderzijds om het congres ‘de tafel van 100’ van 20 november a.s. te bespreken. Agenda Ambtelijk Pact 15.00-17.00 uur – Provinciehuis 1) Agenda Bestuurlijk Pact 12 december a.s. Verslag Bestuurlijk Pact 11 juli...
Lees verder
Welke kansen biedt de energietransitie (van energie uit fossiele brandstoffen naar energie uit zon, wind en water) voor de arbeidsmarkt? ‘Talent voor de Energietransitie’ is bedoeld voor werkgevers, HRM’ers, docenten, decanen, beleidsmakers en andere arbeidsmarktprofessionals in Brabant, die de arbeidsmarktkansen van de energietransitie willen verzilveren. Op 3 oktober 2019 vanaf 14.30 uur, Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. Aanmelden: secretariaatafcwerkt@s-hertogenbosch.nl
Lees verder
1 2 3 5