By

Pieter-Marijn
Volgens Jaap van Dissel van het RIVM hebben de maatregelen die de Nederlandse overheid heeft genomen ervoor gezorgd dat de groei van de coronabesmettingen afneemt. Recente ontwikkelingen De gemeente Breda heeft een steunpakket gepresenteerd voor ondernemers en verenigingen. Noordoost Brabant Werkt heeft een aanvalsplan voor ondersteuning van ZZP’ers. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij heeft per direct...
Lees verder
Regelmatig verschijnt een update van de Monitor Economische impact van het Coronavirus in Brabant. Steeds op de eerste positie in lijst van documenten van de pagina Kernteam Economische Impact Corona (KEIC) op deze website. Gebiedsbeelden uit de Monitor van voorgaande data.
Lees verder
Het Kernteam kijkt terug op een eerste constructief overleg op maandag 16 maart 2020 van het Kernteam Economische Impact Corona (KEIC) in Brabant. Deze speciale kerngroep van het Pact Brabant is opgericht om met elkaar te bespreken welke impact de Coronamaatregelen hebben op de economie in Brabant. Er is grote wil om met elkaar op...
Lees verder
Ambtelijk Pact, 10 maart 2020 14.00 – 16.00 uur Provinciehuis Concept Agenda Bestuurlijk Pact 9 april a.s. Verslag Bestuurlijk Pact 13 februari 2020 Crisisaanpak, aan de slag? Het Pact heeft in haar werkplan 2020 als actiepunt de Crisisaanpak opgenomen. Sneller dan gedacht wordt dat mogelijk actueel. Met het coronavirus komt er mogelijk een weerslag op...
Lees verder
De bijeenkomst op 24 maart is tot nader orde uitgesteld. Met een terugblik op de afgelopen drie jaren en een vooruitblik op de komende jaren lanceert det bestuur Regionaal Werkbedrijf haar nieuw regionaal meerjarenprogramma. Het bestuur nodigt uit om tijdens de presentatie van talentscouting in de topsport te leren en een bijdrage te leveren op...
Lees verder
Hoe zorgen we dat de beroepsbevolking voldoende kennis en vaardigheden heeft om bij te dragen aan de economie van vandaag en morgen? Hoe kunnen politiek, bedrijfsleven en onderwijs elkaar daarbij versterken? Zeer actuele vragen. Daarom organiseert CINOP, dit keer samen met de provincie Noord-Brabant, de jaarlijkse Lentesessie met als thema ‘Een leven lang ontwikkelen’. Wij nodigen...
Lees verder
Al tijden kampen sectoren met een tekort aan deskundig personeel en de verwachting is dat de komende jaren dit tekort alleen maar sterker zal worden. Een van de oorzaken voor een toekomstig tekort is de energietransitie; hoe maken we de overstap van het gebruik van fossiele naar milieuvriendelijke energiebronnen? En vooral ook, wie gaat ons...
Lees verder
Naar een betere match van vraag en aanbod op de Brabantse arbeidsmarkt’, presentatie door Ivka Orbon, directeur Brabant Advies. Dit rapport is al aan de orde geweest in het bestuurlijk overleg van 12 december j.l., maar het is belangrijk om de inzichten ook ambtelijk te delen. Agenda Ambtelijk Pact (14.00 – 16.00 uur) 1) Concept-agenda...
Lees verder
Jong geleerd oud gedaan. De Brainport regio is een van de slimste regio’s van de wereld. Technologie, design en kennis vormen het dna van deze regio. De studenten van nu gaan in de toekomst proactief bijdragen aan een innovatieve en duurzame samenleving. Maar ook nu al maken onze studenten, docenten en onderzoekers impact op de...
Lees verder
1 2 3 6