Month

januari 2019
Holland Robotics en VNO-NCW Brabant Zeeland hebben op 24 januari 2019 het ‘Opleidingsplatform robotica’ gelanceerd. Dat deden de verenigingen gezamenlijk bij het Robotics Technology Symposium van de TU Eindhoven. Het platform moet het voor bedrijven, werknemers en studenten makkelijker maken om de meest geschikte robotica-opleiding te vinden. Bij steeds meer bedrijven doet flexibele automatisering zijn...
Lees verder
Deze keer bij het Vitalis College, Biesdonkweg 33 te Breda. In deze snel veranderende tijd is het belangrijk om met een open blik naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te kijken. In deze vergadering komen daarvoor verschillende bouwstenen aan de orde die ons kunnen helpen onze inzichten te vergroten en onze gedachten te scherpen. Zo...
Lees verder
Bestuurlijk en ambtelijk is afgesproken de agenda in te richten aan de hand van de thema’s uit het werkplan, in de komende vergadering staat het onderwerp “benutting arbeidsreserve” centraal. In ons ambtelijk overleg zal gewerkt worden aan de hand van de door de verschillende regio’s aangedragen informatie. Agenda 15.00 – 17.00 uur Opening en mededelingen...
Lees verder
Het werk moet gedaan worden maar waar vinden we de hoofden en de handen? Die vraag dringt zich in het huidige tijdsgewricht steeds meer op. De bouw, de techniek, de zorg, het onderwijs de politie, allen zoeken ze in een steeds kleiner wordende vijver op zoek naar geschikte mensen om het werk uitgevoerd te krijgen...
Lees verder
Met veel plezier nodigen wij u uit voor onze werkconferentie ‘Tegen de verwachting in’ op 20 februari in Oisterwijk. Stichting Gezel heeft in samenwerking met scholen en gemeenten in Noord-Brabant 69 jonge mensen een leerwerkbaan kunnen bieden als zorgassistent in het primair onderwijs. Werk binnen het bereik van jonge mensen waarvan de verwachting is dat...
Lees verder
Sociaal ondernemers bedenken slimme, duurzame oplossingen die bijdragen aan de vraagstukken van vandaag en morgen. Zo zorgen zij er bijvoorbeeld voor dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken, halen ze eenzame ouderen uit hun isolement en bedenken ze oplossingen voor voedselverspilling. Daarmee maken ze de wereld een stukje aangenamer, schoner en eerlijker....
Lees verder
Voorbereiding Bestuurlijk Pact 7 februari 2019. Voor een belangrijk deel wordt de bestuurlijke bijeenkomst besteed aan het vaststellen van het werkplan 2019 en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Daarnaast worden er een tweetal onderzoeken gepresenteerd die in opdracht van de provincie zijn uitgevoerd (voor dit overleg nog niet beschikbaar). En is het om tot kennisuitwisseling te...
Lees verder