Leven Lang Ontwikkelen

De strategische aanpak van Pact Brabant begint bij ‘het waarom’. Dit volgt de aanpak van Simon Sinek en redeneert vanuit de binnenkant (het waarom) van ‘de gouden cirkel’ naar de buitenkant (hoe en wat).

WHY

De wereld om ons heen verandert snel. Technologie, dataficering, robotisering verandert ons leven en werken. Uitdagingen zoals tekorten op de arbeidsmarkt en de maatschappelijke transities, waaronder de energietransitie, en het verdwijnen van banen en ontstaan van nieuwe banen maakt een leven lang ontwikkelen voor iedereen noodzakelijk. Dat betekent dat mensen én organisaties flexibel en wendbaar zullen moeten zijn. Jezelf voortdurend blijven ontwikkelen om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

HOW

Ambitie: We spreken de ambitie uit om in Brabant binnen drie jaar een duurzaam aanbod in het kader van leven lang ontwikkelen te realiseren in een hecht en open samenwerkingsverband van provinciale en regionale overheden en overheidsgerelateerde instanties, branche- en werkgeversorganisaties en de Brabantse mbo-, hbo- en wo-instellingen.

WHAT

We opereren gezamenlijk in de LLO-katalysator en zijn een doe-coalitie om gezamenlijk een transitiedeal energie te maken en hiervoor een groeifondsaanvraag te doen. Daarnaast formuleren we een gezamenlijk Brabants modulair aanbod in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen dat oa wordt aangeboden via Brabant Leert. We dragen daarbij relevant aanbod aan en zorgen voor het aantrekken van middelen om verder aanbod te ontwikkelen.

Transitieteam LLO

Peter van Ierland – pvierland@onderwijsgroeptilburg.nl
Reinier Bos – rbos02@onderwijsgroeptilburg.nl
Marjolein Schooleman – mschooleman@brabant.nl
Thalita van Son – t.vson@has.nl
Inge Willems – inge.willems@wiseup.nl
Ingrid Berens – ingrid.berens@leerwerkloket.nl
Jeroen van Zuijlen – J.vanZuijlen@s-bb.nl
Joan Adriaanse -j.adriaanse@curio.nl
Nicole van der Aa – nicole.vanderaa@uwv.nl
Ronald Philipsen – r.philipsen@fontys.nl
Veronique Scharenborg – v.scharenborg@noordoostbrabantwerkt.nl / v.scharenborg@s-hertogenbosch.nl
Régine van Lieshout – rhe.vanlieshout@summacollege.nl

Meer informatie over arbeidsmarktoplossingen

Arbeidsmarktoplossingen vormgeven a.d.h.v. 3 thema’s

Werkgevers- en werknemersorganisaties, overheden en kennisinstellingen werken op de Brabantse arbeidsmarkt samen en geven in hun...
Lees verder

‘Pact Brabant maakt doorstart met ambitie’

Pact Brabant staat voor een veerkrachtige arbeidsmarkt in Brabant, met voldoende gekwalificeerd personeel, voldoende werkgelegenheid en...
Lees verder