Nu inschrijven! Een leven lang ontwikkelen thema Lentesessie CINOP en Provincie

Hoe zorgen we dat de beroepsbevolking voldoende kennis en vaardigheden heeft om bij te dragen aan de economie van vandaag en morgen? Hoe kunnen politiek, bedrijfsleven en onderwijs elkaar daarbij versterken? Zeer actuele vragen. Daarom organiseert CINOP, dit keer samen met de provincie Noord-Brabant, de jaarlijkse Lentesessie met als thema ‘Een leven lang ontwikkelen’. Wij nodigen u van harte uit en hopen dat u erbij kunt zijn!

Donderdag 9 april 2020 van 13.30 – 17.30 uur in het Provinciehuis Den Bosch
Voor beslissers en beleidsmakers in onderwijs, bedrijfsleven en politiek.
Deelname is kosteloos: hier aanmelden.

Programma en sprekers

Toonaangevende sprekers rondom Leven Lang Ontwikkelen nemen u mee langs actuele ontwikkelingen, best practices en nieuwe inzichten rondom een leven lang ontwikkelen.

Opening door Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie & Talentontwikkeling

Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt Randstad
Om ‘Een leven lang ontwikkelen’ serieus op de kaart te zetten en de arbeidsmarkt van morgen te voorzien van mensen met de juiste kennis en vaardigheden, moet het onderwijs een radicale verandering ondergaan. Onderwijs moet, zeker voor werkenden, als een echte service worden aangeboden. Zodat mensen anytime, anyplace en anywhere kunnen leren. De overheid heeft een belangrijke rol om ‘Een leven lang ontwikkelen’ krachtig te stimuleren en te faciliteren. Hoe versnellen we dit proces?

Jeannet Verhoeven, founder H!VE
H!VE is een nieuw en eigenzinnig concept voor werkend en niet-werkend Nederland. Je gaat aan de slag met vaardigheden die je verder brengen in je leven en werk; 21e -eeuwse vaardigheden die je nodig hebt voor het werk van de toekomst. Niet via standaard, saaie, eenzame studies of trainingen, maar ontwikkelen als een beleving. Snel of langzaam. Digitaal of samen op unieke en verrassende locaties. Ervaar het zelf tijdens deze Lentesessie!

Intermezzo: dans

Rob Neutelings, bestuursvoorzitter Curio
Het onderwijs zet op dit moment belangrijke stappen in het kader van ‘Een leven lang ontwikkelen’. Dit gaat alleen nog niet snel genoeg. Om grotere stappen te kunnen zetten, heeft het onderwijs meer ruimte nodig van overheden door aanpassing van regels en wetten. In het bedrijfsleven moet ook een mentaliteitsverandering plaatsvinden: het leren en ontwikkelen van mensen moet echt bovenaan de agenda staan, ook als het economisch minder gaat. Intensieve samenwerking om gezamenlijk invulling te geven aan de arbeidsmarktopgaven van vandaag én van morgen vormt de sleutel tot succes. Hoe organiseren we dat om niet morgen maar al vandaag concrete resultaten te delen en succes te boeken?

Eric Verduyn, directeur onderwijs NCOI.
In de opgave om ‘Een leven lang ontwikkelen’ verder te implementeren in onze samenleving, speelt het private onderwijs een belangrijke rol. Gewend om onderwijs aan werkenden te verstrekken, lijkt het voor hen veel gemakkelijker om flexibel te werken en maatwerk te leveren aan hun klanten. Als grote speler zal NCOI ook in de toekomst een prominente rol innemen op de markt van ‘Een leven lang ontwikkelen’. Welke strategie hanteert NCOI daarvoor? Wat zijn daarbij de kansen en uitdagingen? Hoe kan de politiek van dienst zijn? En hoe zou NCOI het beste kunnen samenwerken met het bekostigde onderwijs?

Afsluitende paneldiscussie

Borrel

Donderdag 9 april 2020 van 13.30 – 17.30 uur in het Provinciehuis Den Bosch
Deelname is kosteloos: hier aanmelden.

 


Leave a Reply