Bestuurlijk Pact, 17 mei 2018

De kruitdampen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn inmiddels opgetrokken. Voor het Pact is dit altijd ook weer een belangrijk moment om te zien of vertrouwde gezichten aanschuiven of dat nieuwe personen hun intrede doen, en wat daarvan de impact is op gekozen prioriteiten en de concretisering in de uitvoering. Duidelijk is dat de Brabantse economie niet heeft gewacht op de uitkomsten van de verkiezingen, zij blijft zich onverminderd in hoog tempo ontwikkelen. Waarbij een aantal thema’s om aandacht blijft vragen.

Agenda Bestuurlijk Pact Brabant 17 mei 2018

 1. Opening en mededelingen
 2. Conceptverslag bestuurlijk Pact 1 februari 2018 (bijlagen)
 3. Logistics Community Brabant
  De LCB is een samenwerking tussen de logistieke bedrijven en de grote Brabantse onderwijsinstellingen. Ingegaan wordt op de rol en betekenis van LCB voor de Brabantse economie en arbeidsmarkt.
 4. Infographic (Analyse uitvoeringsprogramma) (bijlage) 10.20 – 10.50
  Bijgaande infographic is niet uitputtend, maar geeft wel een breed beeld van de opbrengsten tot nu toe en de opdracht waar we voor staan. De infographic wordt aangeboden aan GS, Pact Brabant, arbeidsmarktregios, betrokken projecten en andere geïnteresseerden in AMB. Ter bespreking:
  • Waar staan we nu?
  Wat hebben de regio’s aan elkaar aan te vullen?
 5. Voortgang Robotisering 10.50 – 11.05
  Toelichting door Inigo Beeker (projectleider) op de voortgang van het project.
 6. Technisch VMBO (bijlage) 11.05 – 11.20
  Toelichting door Jan Willem Stad over stand van zaken en vervolgstappen.
 7. Rondvraag

Leave a Reply