Logische aansluiting West-Brabant op Brainport Network thema Arbeidsmarkt

Regio West-Brabant wil over regiogrenzen heen denken en doen. Verbinden, Verslimmen en Verduurzamen voorop. “Zeker op het gebied van de arbeidsmarkt”, aldus Eva Jeremiasse, projectleider van ‘West-Brabant werkt aan morgen’. “Neem robotisering en digitalisering. Dat zijn vraagstukken bij uitstek om aan te pakken met alle beschikbare kennis, kunde en contacten. Dus vanzelfsprekend ook in synergie met buren.” Reden voor West-Brabant om zich, om te beginnen op het thema Arbeidsmarkt, aan te sluiten bij Brainport Network.

De opgaven waar West-Brabant voor staat om tot een flexibele, vraaggerichte en inclusieve arbeidsmarkt te komen, klinken in Zuidoost-Nederland bekend in de oren: leven lang leren, doelgericht en kansrijk beroepsonderwijs, arbeidsmobiliteit en het aantrekken van internationaal talent. “Waarbij in onze regio economisch het accent ligt op het MKB en met Logistiek, High Tech & Maintenance en Agrifood als specifiek sterke sectoren”, schetst Jeremiasse.  Lees hier verder.

Leave a Reply