Jong Talent

De jongerenpopulatie is een kwetsbare groep. Dit tonen de verschillende crises aan. Er is voor alle partners een breed gedeeld belang en verantwoordelijkheid voor dat het onze Brabantse Jongeren goed gaat en dat we alle talenten weten te bereiken en perspectief bieden. We moeten zuinig zijn op de jongeren. Zij zijn de toekomst. Aangezien de economie enorm onder druk staat vanwege de structurele personeelstekorten, de vergrijzing van de beroepsbevolking en een krimpende jongerenpopulatie zijn alle jongeren keihard nodig om in Brabant “de boel aan de praat te houden”. Zij zijn maatgevend voor ons verdienvermogen in toekomst. Jongeren zijn een belangrijke doelgroep binnen enkele regionale arbeidsmarktagenda’s. Zowel als het gaat om aantrekken en behouden van talent, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt als jeugdwerkloosheid. Er zijn voor Pact Brabant drie onderwerpen van belang:   

  1. Jeugdwerkloosheidvrij Brabant   
  2. Youth guarantee – aanbod (stage, werkervaringsplek, werkplek, vervolgopleiding) binnen 4 maanden;   
  3. Skills paspoort jongeren – weg naar werk vergemakkelijken   

Werkgroep Jong Talent

Marianne van der Sloot – m.vandersloot@s-hertogenbosch.nl
Rob Koolen – RKoolen@brabant.nl
Bente Lieftink – BLieftink@brabant.nl
Ton Wilthagen – wilthagen@tilburguniversity.edu
Roy Willems – roy.willems@tilburg.nl
Jacomijn Pruimboom – j.pruijmboom@s-hertogenbosch.nl
Marc Bevers – marcbevers@midpointbrabant.nl
Jeroen Bruinsma – jeroen.bruinsma@fnv.nl
Cindy van den Aker – cindy.vd.aker@eindhoven.nl
Yassin Zariouh – yassin.zariouh@tilburg.nl
Sten van Lierop – sten.vanlierop@helmond.nl
Ilse Stecher – I.Stecher@s-bb.nl
Jeroen van Zuijlen – J.vanZuijlen@s-bb.nl
Jeanet Pijfers – a.a.j.pijfers@minocw.nl

Meer informatie over arbeidsmarktoplossingen

Arbeidsmarktoplossingen vormgeven a.d.h.v. 3 thema’s

Werkgevers- en werknemersorganisaties, overheden en kennisinstellingen werken op de Brabantse arbeidsmarkt samen en geven in hun...
Lees verder

‘Pact Brabant maakt doorstart met ambitie’

Pact Brabant staat voor een veerkrachtige arbeidsmarkt in Brabant, met voldoende gekwalificeerd personeel, voldoende werkgelegenheid en...
Lees verder