Leven Lang Ontwikkelen

De wereld om ons heen verandert snel. Technologie, dataficering, robotisering verandert ons leven en werken. Uitdagingen zoals tekorten op de arbeidsmarkt en de maatschappelijke transities, waaronder de energietransitie, en het verdwijnen van banen en ontstaan van nieuwe banen maakt een leven lang ontwikkelen voor iedereen noodzakelijk. Dat betekent dat mensen én organisaties flexibel en wendbaar zullen moeten zijn. Jezelf voortdurend blijven ontwikkelen om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Alle partners onderschrijven het belang van dit thema. Tot nu toe zijn er ook al mooie resultaten behaald met dit thema zoals de totstandkoming Brabant Leert en bijbehorend Scholingsfonds, goedgekeurde LLO-katalysator groeifondsaanvraag. Alle partners geven aan dat de aanpak op dit thema een diepgaande invloed heeft op diverse andere bovenregionale belangen, waardoor het niet alleen van regionaal maar ook bovenregionaal en van nationaal belang is.

Transitieteam LLO

Ruud Rabelink – r.rabelink@sintlucas.nl
Marjolein Schooleman – mschooleman@brabant.nl
Thalita van Son – t.vson@has.nl
Veerle Hurks – veerle.hurks@eindhoven.nl
Jeroen van Zuijlen – J.vanZuijlen@s-bb.nl
Ivo van Opbergen – i.vanopbergen@curio.nl
Han van Osch – ja.vanosch@avans.nl
Thijs Meerman – tmeerman@brabant.nl
Veronique Scharenborg – v.scharenborg@noordoostbrabantwerkt.nl / v.scharenborg@s-hertogenbosch.nl
Edith van Nispen – e.vannispen@brainportdevelopment.nl
Régine van Lieshout – rhe.vanlieshout@summacollege.nl

Meer informatie over arbeidsmarktoplossingen

Arbeidsmarktoplossingen vormgeven a.d.h.v. 3 thema’s

Werkgevers- en werknemersorganisaties, overheden en kennisinstellingen werken op de Brabantse arbeidsmarkt samen en geven in hun...
Lees verder

‘Pact Brabant maakt doorstart met ambitie’

Pact Brabant staat voor een veerkrachtige arbeidsmarkt in Brabant, met voldoende gekwalificeerd personeel, voldoende werkgelegenheid en...
Lees verder