Pact Brabant

Pact Brabant biedt Brabantse arbeidsmarktdeskundigen een podium voor arbeidsmarktinnovatie. Dit podium laat werkgevers, werknemers, overheden en kennisinstellingen aan het woord komen over diverse arbeidsmarkthema’s. Samen vinden we passende sleutels op heel verschillende arbeidsmarktuitdagingen.

Betrokken partijen

Pact Brabant is het samenwerkingsverband van Brabantse werkgevers- en werknemersorganisaties, overheden en kennisinstellingen. De volgende Brabantse partijen zijn er als stakeholder bij betrokken:

Provincie Noord-Brabant

De gemeenten: Breda, Moerdijk, Tilburg, Waalwijk, ’s-Hertogenbosch, Oss, Eindhoven, Helmond (als vertegenwoordiger van hun regio)
De sociale partners: VNO-NCW Brabant Zeeland, de ZLTO, de FNV en het CNV.
De Brabantse ROC’s
Fontys
Het UWV
De Sociaal Economische Raad Brabant (SER)

Leden van het Pact

Bestuurders

Voorzitter
De heer Lars van der Hoorn, Bestuurslid Eindhoven VNO-NCW Brabant Zeeland / meer info

De heer Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Gedeputeerde Provincie Noord Brabant / meer info
De heer Ron van Baden, Regioleider Collectief bij FNV / meer info
Mevr. Monique Esselbrugge, Wethouder Eindhoven, AMR Zuidoost Brabant / meer info
De heer Martijn de Kort, Wethouder Helmond, AMR Helmond De Peel / meer info
De heer Thomas Melisse, Wethouder gemeente Halderberge, AMR West Brabant / meer info
Mevr. Ellen Kroese, directeur VNO-NCW Brabant Zeeland/ meer info
De heer Rik Grashoff, Wethouder gemeente Tilburg, AMR Midden Brabant / meer info
De heer Enrico Sterken, Rayonmanager Noordoost- en Midden Brabant/ meer info
Mevr. Marianne van der Sloot, wethouder ’s Hertogenbosch, AMR Noordoost Brabant / meer info
De heer Ruud Rabelink, Voorzitter Kennispact MBO en Scholingsfonds Brabant Leert / meer info

Secretaris
Sien Rongen / meer info

Officemanager
Cary van Gemert / meer info

Werkgroepen van het Pact

Transitieteam LLO (Leven Lang Ontwikkelen)

Nathalie Bank – nbank@brabant.nl
Thalita van Son – t.vson@has.nl
Inge Willems – inge.willems@wiseup.nl
Ingrid Berens – ingrid.berens@leerwerkloket.nl
Jeroen van Zuijlen – J.vanZuijlen@s-bb.nl
Joan Adriaanse – j.adriaanse@curio.nl
Ronald Philipsen – r.philipsen@fontys.nl
Veronique Scharenborg – v.scharenborg@noordoostbrabantwerkt.nl / v.scharenborg@s-hertogenbosch.nl
Régine van Lieshout – rhe.vanlieshout@summacollege.nl

Werkgroep Jong Talent

Rob Koolen – RKoolen@brabant.nl
Bente Lieftink – BLieftink@brabant.nl
Ton Wilthagen – wilthagen@tilburguniversity.edu
Roy Willems – roy.willems@tilburg.nl
Jacomijn Pruimboom – j.pruijmboom@s-hertogenbosch.nl
Mark Prenen – mc.prenen@breda.nl
Cindy van den Aker – cindy.vd.aker@eindhoven.nl
Ilse Stecher – I.Stecher@s-bb.nl
Jeroen van Zuijlen – J.vanZuijlen@s-bb.nl

Werkgroep Internationale medewerkers

Anne Deelen – deelen@vnoncwbrabantzeeland.nl
Petra van de Riet – PvdRiet@brabant.nl
Gina Theunissen – GTheunissen@brabant.nl
Veronique Scharenborg – v.scharenborg@s-hertogenbosch.nl
Irene Rouwhorst – I.Rouwenhorst@oss.nl
Kitty Schijven – K.Schijven@helmond.nl
Roy Willems – roy.willems@eindhoven.nl
Marijke Riksen – Marijke.Riksen@west-brabant.eu
Monika Rouw – Monika.Rouw@west-brabant.eu
Marcelle den Hooglander – mapa.den.hooglander@breda.nl
Kris de Prins – k.de.prins@eindhoven.nl
Martyntje Brink – martyntjebrink@midpointbrabant.nl
Edith van Nispen – e.vannispen@brainportdevelopment.nl
Jos van Asten – j.vanasten@noordoostbrabantwerkt.nl

Arbeidsmarktoplossingen vormgeven a.d.h.v. 3 thema’s

Werkgevers- en werknemersorganisaties, overheden en kennisinstellingen werken op de Brabantse arbeidsmarkt samen en geven in hun...
Lees verder

‘Pact Brabant maakt doorstart met ambitie’

Pact Brabant staat voor een veerkrachtige arbeidsmarkt in Brabant, met voldoende gekwalificeerd personeel, voldoende werkgelegenheid en...
Lees verder

Krachtvoer: best-practices van Brabantse ondernemers

Brabantse ondernemers willen weer vooruitkijken. Onze economie groeit en bedrijven komen weer evenveel medewerkers tekort als...
Lees verder