Pact Congres: De tafel van 100

Hoe leveren we de juiste inspanningen om de huidige economische groei in Brabant ook voor de toekomst te blijven ondersteunen? En hoe stellen we voldoende mensen in de gelegenheid om deel te nemen aan het arbeidsproces? Zodat Vertrouwen in de toekomst voor ondernemers én voor (potentiele) werknemers gerealiseerd wordt.

De Brabantse economie maakt een fantastische groei door, daarmee neemt ook de krapte op de arbeidsmarkt toe. Zowel in kwantitatieve maar vooral ook in kwalitatieve zin. Duidelijk is dat er op veel tafels wordt gesproken over deze grote vraagstukken maar slagen we er in om gezamenlijk tot concrete verbeteracties te komen?

Dat is de centrale vraag voor het congres “De Tafel van 100”. Om hierop passende antwoorden te krijgen zijn 100 Brabantse bestuurders uitgenodigd om het gesprek aan te gaan op 22 november in de Hall of Fame in Tilburg.

De tafel van 100: ‘Economische groei vraagt extra inspanningen’

Bestuurders in Brabant willen samen de arbeidsmarkt versterken, nu de banengroei op topniveau is. Honderd vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen en gemeenten committeerden zich hieraan tijdens een bijeenkomst van Pact Brabant in Tilburg.

Economische groei vraagt extra inspanningen

Dit jaar en volgend jaar groeit de werkgelegenheid in Brabant met ruim 56.000 banen. Voor veel werkgevers zijn tekorten aan arbeidskrachten een belemmering. Technologische ontwikkelingen vragen bovendien om nieuwe vaardigheden van werknemers. Werkgevers moeten daardoor fors investeren in bij- en omscholing en in aannemen en behouden van geschikte werknemers. Voorzitter van Pact Brabant en gedeputeerde Bert Pauli: ‘Onderwijsinstellingen, gemeenten en provincie willen samen met werkgevers de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verbeteren. We willen daarbij voorkomen dat, ondanks de groei van de werkgelegenheid, groepen die structureel moeite hebben met het vinden van werk aan de kant blijven staan.’

Eerste acties

Bestuurders van het Pact willen vaker met partners samenkomen om hun toezegging tot uitvoer te brengen. Zij maakten tijdens de bijeenkomst afspraken over eerste acties.

  • PACT Brabant gaat 300 bedrijven samenbrengen om 3000 mensen te scholen in het werken met robots. Zij gaat hiervoor samenwerken met de Robotacademie van Smart Robotics. Ook andere opleiders worden opgeroepen een bijdrage te leveren.

 

Sfeerimpressie

Korte film klik hier

  

  

Leave a Reply