Toelichting op de jaaragenda

Pact wil de beweging in Brabant verstevigen waarbij alle partners gaan “staan” voor de gezamenlijke arbeidsmarktagenda. Pact Brabant biedt arbeidsmarktdeskundigen een platform om kennis te delen, te brainstormen en tot oplossingen te komen voor de arbeidsmarktproblematiek in Brabant. De Pact Brabantleden komen regelmatig bij elkaar tijdens themabijeenkomsten. Hier maken de leden afspraken over gezamenlijke acties. Pact Brabant kiest jaarlijks een aantal thema’s waarin zij een stap vooruit wil zetten. Alle momenten die Pact organiseert (Kennisateliers, Bestuurlijk Pact, Pact cafés, Pact Congres en Pact Reis) worden benut om met relevante personen en instanties te communiceren.

Ambtelijk Pact, 1 september

Digitaal overleg Ambtelijk Pact dinsdag 1 september 2020, 14.00-15.30 uur Agenda Opening en mededelingen Invulling van de rol van secretaris – Tjeerd van Loosbroek . Verslag digitaal overleg Ambtelijk Pact d.d. maandag 6 juli 2020; Bijgevoegd als bijlage . Stavaza planvorming Coronacrisis maatregelen (rondje langs de regio’s) Wat loopt goed, wat loopt minder goed, welke...

Buitengewone Pactvergadering Economische visie 2030, 9 juli 2020

Naar een nieuw perspectief Dit is een bijzondere Pact vergadering waarin we de fysieke nabijheid zoeken. De huidige tijd vraagt er om dat we elkaar in vrijheid en openhartigheid spreken zodat we de dilemma’s, maar vooral ook de goede opgaven, met elkaar delen. Om zo tot een krachtig antwoord te komen op de crisis, en...

Ambtelijk Pact, 6 juli 2020

Digitaal overleg Ambtelijk Pact maandag 6 juli 2020 14.00-15.30 uur via TEAMS Agenda Opening en mededelingen . Verslag + acties Ambtelijk Pact 22 juni 2020 (bijlage volgt) . Economische visie Brabant 2030 Een verkenning van het vraagstuk op basis van waarnemingen ( o.a. data) en economische keuzes in de eigen regio. . Arbeidsmarktvraagstukken Pact (bijlage...

Ambtelijk Pact, 22 juni 2020

Digitaal overleg Ambtelijk Pact maandag 22 juni 2020 14.00-15.30 uur via TEAMS Agenda Opening en mededelingen – Concept-agenda KEIC (bijlage) Verslag + acties Ambtelijk Pact 8 juni 2020 (bijlage) Terugkoppeling Statenoverleg 19 juni 2020 Inzicht wordt gegeven in de bespreking van het Actieplan Arbeidsmarkt in de Statenvergadering van 19 juni. Corona Herstelaanpak Brabant (bijlage –...

Ambtelijk Pact 8 juni 2020

14.00-15.30 uur Digitaal overleg Ambtelijk Pact d.d. maandag 8 juni 2020 via TEAMS Agenda Opening en mededelingen – Concept-agenda KEIC (bijlage 1) Verslag + acties Ambtelijk Pact 25 mei (bijlage2) Rondje langs de regio’s Brabant Leert – Toelichting op de businesscase (onder voorbehoud) – Stand van zaken acties (bijlage 3) – Campagnebeeld (bijlage 4) Jeugdwerkloosheid –...

Ambtelijk Pact, 11 mei 2020

10.30 – 12.00 uur wederom via Teams. Momenteel worden vanuit Brabantleert gesprekken gevoerd gericht op verduurzaming. Gezien de urgentie wordt Jeugdwerkloosheid opnieuw aan de orde gesteld en wordt geïnventariseerd hoe in de regio’s hierop geanticipeerd wordt. Er worden momenteel veel initiatieven genomen om zicht en grip te krijgen op de gevolgen van de huidige coronacrisis op...
1 2 3 6
Laatste nieuws

Economische Visie 2030 wordt door GS aan PS aangeboden

Begin najaar biedt GS de economische visie aan PS ter vaststelling aan. Met deze economische visie...
Lees verder

Afscheid Pact-secretaris André van Gils

Op donderdag 9 juli 2020 nam Pact Brabant afscheid van haar secretaris André van Gils. Met...
Lees verder

‘Niemand kan het alleen’ centrale boodschap van Pact Congres

De tafel van 100, het inspirerend Pact arbeidsmarktcongres, vond gisteren plaats op de Automotive Campus in...
Lees verder