Ambtelijk Pact, 6 juli 2020

Digitaal overleg Ambtelijk Pact maandag 6 juli 2020 14.00-15.30 uur via TEAMS

Agenda

 1. Opening en mededelingen
  .
 2. Verslag + acties Ambtelijk Pact 22 juni 2020 (bijlage volgt)
  .
 3. Economische visie Brabant 2030
  Een verkenning van het vraagstuk op basis van waarnemingen ( o.a. data) en economische keuzes in de eigen regio.
  .
 4. Arbeidsmarktvraagstukken Pact (bijlage brief huiswerkopdracht)
  Wat zijn de structurele arbeidsmarktvraagstukken die, in het licht van de economische ontwikkeling, de komende jaren in het Pact geagendeerd en door partijen opgepakt moeten worden? (Zie brief met huiswerkopdracht)
  .
 5. Ondersteuning (landelijk) platform stop-covid-19.nl (bijlage notitie zorgplatform)
  Het platform is voortgekomen uit de LinkedIn groep ‘Covid-19 extra handen aan het bed’. Dit initiatief betrof een brede oproep op Linkedin aan (oud)zorgprofessionals om zich als vrijwilligers aan te melden om op die manier de Corona-crisis het hoofd te kunnen bieden. Dit initiatief werd breed omarmd vanuit Brabant en had al snel 4.000 leden c.q. vrijwilligers. Link naar platform stop-covid-19.nl
  .
  Vraag: Hoe wil Brabant zich tot dit platform verhouden, ook in financiële termen?
  .
 6. Experiment Buig budgetten gemeenten (bijlage presentatie)
  In de vorige vergadering is door de samenwerkende bureaus Arena consulting, Adlasz en ETIL een toelichting gegeven op hun ontwikkelmodel voor gemeenten om inzicht en grip te krijgen op de gemeentelijke Participatiemiddelen. Naar aanleiding van de toen gevoerde discussie heeft het consortium een voorstel gedaan aan de provincie om hier een vervolg aan te geven:
  • Ontwikkeling rekenmodel op basis van de data van ETIL en het SZ Kompas van Adlasz.
  • We formeren twee groepen van 5 gemeenten (2 per arbeidsmarktregio). Per groep organiseren we twee workshops waarin we gaan testen met het model en met de aanpak.
  • Aanpassing rekenmodel en per gemeente opleveren van de resultaten zoals beschreven in de presentatie.
  .
  Vraag: Is er interesse om op basis van de gegeven opzet tot een experiment in Brabant over te gaan en hoe organiseren we dat dan praktisch?
  .
 7. Dashboard Jeugdwerkloosheid (bijlage offerte ETIL – per mail verzonden)
  Het ETIL is gevraagd te komen met een voorstel voor het ontwikkelen en implementeren van een kwantitatieve verkenning (dashboard) rondom het thema jeugdwerkloosheid. De verkenning moet actueel inzicht geven in de werkloosheid onder jongeren en de regionale stage/leerbanen-problematiek. Het is de bedoeling deze verkenning te integreren binnen ArbeidsmarktInZicht. Bespreking: de offerte van het ETIL.
  .
 8. Rondvraag

Leave a Reply