Ambtelijk Pact 8 juni 2020

14.00-15.30 uur Digitaal overleg Ambtelijk Pact d.d. maandag 8 juni 2020 via TEAMS

Agenda

 1. Opening en mededelingen
  – Concept-agenda KEIC (bijlage 1)
 2. Verslag + acties Ambtelijk Pact 25 mei (bijlage2)
 3. Rondje langs de regio’s
 4. Brabant Leert
  – Toelichting op de businesscase (onder voorbehoud)
  – Stand van zaken acties (bijlage 3)
  – Campagnebeeld (bijlage 4)
 5. Jeugdwerkloosheid – Stand van zaken
  Vraag: Zoals bij jullie bekend is het bronnenboek de basis voor analyse en acties voor de aanpak
  Jeugdwerkloosheid. Om dat effectief te kunnen inzetten, willen we een digitale vorm
  ontwikkelen via Arbeidsmarkt Inzicht. Dat betekent dat o.a. vanuit de regio’s data aangeleverd
  moeten worden, zoals aantallen werkloze jongeren.
  Kunnen de contactpersonen jeugdwerkloosheid in jullie regio daarvoor als contactpersoon
  dienen?
 6. Rondvraag

Leave a Reply