Ambtelijk Pact, 28 april 2020

14.00-16.00 uur via TEAMS. De vorige crisis liet zien dat jongeren dubbel zo hard geraakt worden door de crisis als veel andere groepen op de arbeidsmarkt. De problemen met betrekking tot arbeidsmigranten zijn niet nieuw; wel worden ze in deze crisis manifester.  Inmiddels is het digitale platform BrabantLeert in de lucht met als inzet Brabantse werkenden en werkzoekenden/werklozen via digitale weg te gaan scholen.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
  .
 2. Korte ronde langs de regio’s
  Waar zijn de verschillende regio’s op dit moment druk mee/concentreren ze zich op?
  .
 3. Verhouding KEIC-Pact
  Vanwege de corona crisis is er een (tijdelijk) bestuurlijk overleg gecreëerd bestaande uit een selectie van Pact bestuurders (wethouders B5 zijn vertegenwoordigd) : KEIC. Daarmee is de reguliere Pact-structuur en ambtelijke voorbereiding onder druk komen te staan.
  We bespreken met elkaar hoe dit de komende maanden vorm en inhoud te geven.
  .
 4. BrabantLeert (zie bijlage 1)
  Inmiddels is het digitale platform BrabantLeert in de lucht met als inzet Brabantse werkenden en werkzoekenden/werklozen via digitale weg te gaan scholen. Stand van zaken:
  • Werkgroep van deskundigen geformeerd die werkzaamheden uitvoert/coördineert
  • Platform actief, gratis basisdienstverlening tot 1 juni
  • Webcare-team actief vanuit LWL structuur tot 1 mei
  • Communicatiecampagne wordt ontwikkeld (Provincie trekker)
  • Enquête wordt ontwikkeld voor aanbod werkzoekenden/werklozen
  • Business case verduurzaming platform in ontwikkeling Toelichting en discussie op de stand van zaken.
  .
 5. Jeugdwerkloosheid (zie bijlage 2)
  De vorige crisis liet zien dat jongeren dubbel zo hard geraakt worden door de crisis als veel andere groepen op de arbeidsmarkt. Zaak om tijdig actie te ondernemen om dat te voorkomen, en daarbij gebruik te maken van de kennis die inmiddels is opgebouwd. Stand van zaken:
  • Werkgroep van deskundigen geformeerd die werkzaamheden uitvoert/coördineert
  • Doelstelling is te komen tot een handzaam boekwerk/overzicht van alle doelgroepen jongeren, alle kennis en informatie zo breed mogelijk op te halen en te delen t.b.v. de regio’s
  • Overzicht is mede basis voor regio’s om beleid vorm te geven • Indien mogelijk gezamenlijk Brabant breed acties uitzetten, bijv. Startersbeurs 2.0 Brabant.
  Toelichting en discussie op de stand van zaken.
  .
 6. Arbeidsmigranten (zie bijlage 3)
  De problemen met betrekking tot arbeidsmigranten zijn niet nieuw; wel worden ze in deze crisis manifester. De inzet een extra tandje bij te zetten gebruikmakend van de bestaande structuur: Platform Brabant Arbeidsmigranten. Agenda Ambtelijk Pact, 28 april 2020
  .
 7. Gezamenlijk commitment (zie bijlage 4)
  Een aantal van de acties/werkzaamheden, zowel incidenteel als structureel, overstijgt de regionale agenda. Samenwerking op Brabantse schaal is gewenst; dat vraagt dan wel ook gezamenlijk financieel commitment. In het KEIC overleg van 24 maart j.l. lag het voorstel voor om voor een drietal werkzaamheden gezamenlijke financiering te regelen: Platform BrabantLeert, de capaciteit voor de LWL’s en Jeugdwerkloosheid.
  We bespreken met elkaar hoe hier ambtelijk invulling aan kan worden gegeven.
  .
 8. Actieplan 2020-2023
  Stand van zaken, waaronder toelichting op proces van provinciale besluitvorming en beschikking.
  .
 9. Rondvraag

Leave a Reply