Kernteam Economische Impact Corona van start

Het Kernteam kijkt terug op een eerste constructief overleg op maandag 16 maart 2020 van het Kernteam Economische Impact Corona (KEIC) in Brabant. Deze speciale kerngroep van het Pact Brabant is opgericht om met elkaar te bespreken welke impact de Coronamaatregelen hebben op de economie in Brabant. Er is grote wil om met elkaar op te trekken en elkaar te ondersteunen in het dempen van het effect van de het virus op bedrijvigheid.

Afspraken

Voor de volledige afsprakenlijst zie document Actielijst KEIC 16 maart 2020.

 • We deelden het algemeen beeld in onze regio’s. Voor ondernemers en werknemers/zzp-ers is snelheid in het verstrekken van liquiditeit nu van het allergrootste belang.
 • We kijken verwachtingsvol uit naar een nieuw maatregelen pakket van het Rijk.
 • We spreken af dat de communicatie richting het kabinet eenduidig is en wordt afgestemd met de veiligheidsregio’s. Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen communiceert over onze
  gezamenlijke Brabantse inzet Economie met burgemeester John Jorritsma in zijn rol als voorzitter Veiligheidsregio portefeuille Economie.
 • Het Kernteam zal twee maal per week digitaal overleggen om de klokken gelijk te zetten: op dinsdagmiddag (16.30u) en vrijdagochtend (09.30u).

Actielijst

Voor de volledige actielijst zie document Actielijst KEIC 16 maart 2020.

 1. Crisisloketten
  Elke centrumgemeente heeft een crisisloket dat voor de hele regio functioneert.
 2. Noodfonds
  Er is een brede behoefte aan het acuut ledigen van nood bij MKB bedrijven.
 3. Digitale scholing
  De inzet is om de komende tijd goed te gebruiken om mensen sterker uit de crisis te laten komen.
 4. Vragenlijst
  Werkgevers en werknemers hebben vragen over wederzijdse verwachtingen over hoe in de komende
  tijd, nu veel werknemers gedwongen thuiswerken, het werk moet worden uitgevoerd.

Contact

Eerste ambtelijk aanspreekpunt voor het Kernteam

Rob Koolen
rkoolen@brabant.nl
06 183 03 221

Achtervang

Gido ten Dolle
gtdolle@brabant.nl
06 839 45 226

André van Gils
aamvangils@gmail.com
06 200 02 493

Leave a Reply