Ambtelijk Pact, 11 juni 2019

Het Bestuurlijk Pact staat volledig in het teken van het thema Modernisering Onderwijs. Het ambtelijk Pact wordt om die reden als een werksessie ingericht ter voorbereiding van het bestuurlijk overleg.

Agenda 15.00 – 17.00 uur

 1. Opening en mededelingen
 2. Voorbereiding Bestuurlijk Pact 11 juli 2019
  Het Bestuurlijk Pact staat volledig in het teken van het thema Modernisering Onderwijs. Het ambtelijk Pact wordt om die reden als een werksessie ingericht ter voorbereiding van het bestuurlijk overleg.
  .
  Agenda Bestuurlijk Pact
  1) Verslag Bestuurlijk Pact 9 mei j.l. (bijlage)
  2) Kennismaking met de nieuwe gedeputeerde
  3) Kennismaking van de Pact bestuurders met de bestuurders B5.
  4) Themabespreking Modernisering onderwijs
  5) Rondvraag
  .
  Ambtelijke voorbereiding: Werksessie
  Hoe geven we het onderwijs en scholing van de toekomst vorm, passend bij de vraag van markt en maatschappij op de maat van het individu? Dat is één van de cruciale vraagstukken voor de komende jaren. Met deze vraag in gedachten wordt een werksessie ingericht waar we met elkaar in gesprek gaan om scherp te krijgen: Wat verstaan wij onder Modernisering Onderwijs? (bijlage)
  Waarbij verschillende aspecten in deze discussie zullen worden meegenomen zoals:
  – Is het een organisatievraagstuk? – Gaat het over de relatie Onderwijs-Arbeid?
  – Heeft het betrekking op wet- en regelgeving?
  – Enz.
  .
 3. Mededelingen Er komt, naar aanleiding van het bestuurlijk overleg, een bestuurlijke werkgroep “Benutting arbeidsreserve” bemenst door Esmah Lahlah (wethouder Tilburg), Jeanet Verhoeven (bestuurder CNV) en José van Rosmalen (ambtelijke ondersteuning). De vraag wordt voorgelegd of ook leden van het ambtelijk Pact aan willen sluiten.
 4. Rondvraag

Leave a Reply