Bestuurlijk Pact, 9 mei 2019

Deze keer bij het Vitalis College, Biesdonkweg 33 te Breda.

In deze snel veranderende tijd is het belangrijk om met een open blik naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te kijken. In deze vergadering komen daarvoor verschillende bouwstenen aan de orde die ons kunnen helpen onze inzichten te vergroten en onze gedachten te scherpen.

Zo staan we stil bij de inspanningen van de regio’s gedurende de afgelopen jaren, om met elkaar te bepalen wat dat ons leert voor toekomstige vervolgstappen. We steken de grens over met grensoverschrijdend werken en krijgen inzicht in de uitkomsten van de eerste fase van het project Robotisering.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een doorkijk naar het onderwijs van de toekomst, vanuit de gedachte dat onderwijs en scholing belangrijke instrumenten zijn om de toekomstige en zittende beroepsbevolking haar weg te laten vinden op de arbeidsmarkt.

Agenda 09.30 uur – 11.30 uur

 1. Opening en mededelingen
 2. Conceptverslag Bestuurlijk Pact 7 februari (Ter vaststelling, bijlage 1)
 3. De arbeidsmarktregio’s; opbrengst van hun inspanning (zie Update resultaten)
  José van Rosmalen geeft een toelichting op de resultaten van de inspanningen van de arbeidsmarktregio’s vanuit de middelen “Veerkrachtig Bestuur 2016-2019”. Ter bespreking: Welke lessen kunnen worden getrokken en dienen als input voor toekomstig beleid?
 4. “Benutting arbeidsreserve”
  Procesvoorstel vanuit de secretaris hoe aan dit onderwerp de komende tijd invulling gegeven gaat worden; mondelinge toelichting door de secretaris
 5. Grensoverschrijdend werken (bijlagen 2 en 3)
  Beatrijs Wijnberg en Eures-adviseurs geven een toelichting op de dienstverlening van het UWV voor grensarbeid (Transnationaal, Crossborder en GrensInfopunt)
 6. Robotisering, afronding eerste fase (bijlage 4)
  De projectleider (Inigo Beeker VNO/NCW) komt een toelichting geven op de resultaten van de eerste fase van het project en geeft een beeld van de vervolgaanpak. Aan ons overleg de overweging op welke wijze betrokkenheid van het Pact vruchtbaar is.
 7. Het Vitalis College in beeld (11.00 uur)
  Rondleiding door het Vitalis College door Anton Ram, Directeur a.i. Vitalis College, en door Yvonne Vincenten, Afdelingsmanager Vitalis College.

Bij verhindering graag even bericht aan mw. B. Spronk, secretariaat Pact Brabant: spronk@smstilburg.nl

Leave a Reply