Ambtelijk Pact, 15 januari 2019

Voorbereiding Bestuurlijk Pact 7 februari 2019. Voor een belangrijk deel wordt de bestuurlijke bijeenkomst besteed aan het vaststellen van het werkplan 2019 en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Daarnaast worden er een tweetal onderzoeken gepresenteerd die in opdracht van de provincie zijn uitgevoerd (voor dit overleg nog niet beschikbaar). En is het om tot kennisuitwisseling te komen belangrijk als een Pact partner een waardevol initiatief uit de eigen regio/achterban presenteert.

Agenda Ambtelijk Pact, 15 januari 2019

1. Opening

2. Conceptverslag ambtelijk Pact 13 november (bijlage 1) vaststellen.

3. Voorbereiding Bestuurlijk Pact 7 februari 2019 met de volgende agenda:

a) Verslag miniconferentie 6 december (bijlage 2)

b) Bespreking en vaststelling werkplan 2019 (bijlage 4)
Het bestuurlijk overleg staat voor een deel in het teken van het werkplan voor 2019: Welke onderwerpen staan centraal en hoe geven we die vorm? Waarbij een mogelijk actieve vorm is de inzet van bestuurders voor het toelichten van thema’s en aanpak uit het werkplan.

c) Update 34 innovatieve arbeidsmarktprojecten vanuit het uitvoeringsprogramma: “Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016-2019” zijn de door de provincie ondersteunde arbeidsmarktprojecten onderzocht.

d) “Persoonlijke Beelden” – mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De Provincie wil graag exact in beeld brengen waar bedrijven tegenaan lopen als zij mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Zij heeft dit nodig om deze situatie te kunnen voorleggen aan lokale en landelijke overheid teneinde de aanpak effectiever te kunnen maken. Resultaat: Een handzaam document waarin aan de hand van vier personages uit vier verschillende bedrijven inzichtelijk wordt gemaakt wat de voetangels en klemmen zijn bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking.

e) Casusbespreking van één van de Pact partners

f) Nieuws uit de regio

g) Rondvraag Ambtelijke voorbereiding:

  • Het werkplan 2019 vraagt in de concrete aanpak nog verdere uitwerking. Hoe krijgen de verschillende inhoudelijke activiteiten het komende jaar invulling? Hierover is in de miniconferentie van 6 december al gesproken, maar dat leidt nog tot onvoldoende scherpte. Om tot effectieve afspraken en uitvoering te komen is verdere aanscherping nodig. Jullie mening en betrokkenheid is daarbij van belang. Een tweetal bijlages dienen ter ondersteuning van de discussie:
    a) verslag miniconferentie 6 december (bijlage 2)
    b) Schema met gekozen prioriteiten (bijlage 3)
  • Voor het bestuurlijk overleg is het belangrijk dat er een vernieuwende aanpak (casus) wordt aangedragen waar andere regio’s/partijen hun voordeel mee kunnen doen. Verzoek: Willen jullie nadenken over een mogelijk interessante casus vanuit jullie regio die door een bestuurder gepresenteerd zou kunnen worden?

4. Mededelingen

  • Nieuws uit de arbeidsmarktregio’s
  • Nieuws van de provincie

5. Rondvraag

Leave a Reply