Bestuurlijk Pact, 4 juli 2018

Inmiddels zijn de nieuwe Colleges gevormd en nieuwe bestuurders doen hun intrede bij Pact Brabant. Een goed moment om kennis met elkaar te maken en de rol en betekenis van het Pact voor Brabant en de regio’s met elkaar te delen. Daarnaast benutten we dit overleg ook om het thema “Duurzame inzetbaarheid” aan een eerste verkenning te onderwerpen. Duurzame inzetbaarheid vormt de sleutel tot succes met een sterk groeiende economie en het schaarser worden van personeel. Bewust is er dan ook voor gekozen dit thema tot één van de speerpunten te maken van het Pact werkplan 2018.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Kennismaking met de nieuwe bestuurders
  Toelichting door de voorzitter op rol en betekenis van het Pact en kennismaking met nieuwe bestuurders.
 3. Conceptverslag bestuurlijk Pact 17 mei 2018 (bijlagen)
 4. Duurzame inzetbaarheid (bijlage)
  Aan de hand van een presentatie door Jeannet Verhoeven (CNV) van de projecten “Jij blijft bij” en H!VE en de notitie “Duurzame inzetbaarheid” richting bepalen voor de Pact inzet.
 5. Pact reis Estland (bijlage)
  Toelichting op de Pact reis gericht op het opdoen van inzichten over digitalisering en het versterken van de onderlinge band.
 6. Rondje Pact partners 10.00 – 11.20
  Partners geven inzicht in relevante majeure ontwikkelingen van de eigen regio/organisatie.
 7. Rondvraag

Leave a Reply