Bestuurlijk Pact, 1 februari 2018

De Brabantse economie kent een sterke groei, met als gevolg dat steeds meer mensen hun weg vinden naar de arbeidsmarkt. Bij sommige bedrijven leidt dat al tot een rem op de groei vanwege het ontbreken van gekwalificeerd personeel, tegelijkertijd blijven nog steeds groepen werkzoekenden aan de kant staan. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd en de programma’s zijn uitgewerkt. Na goed zaaien staan we voor de uitdaging ook goed te oogsten en de zichtbaarheid vergroten. Meerdere stappen in de aanpak van lange termijn vraagstukken zoals robotisering/digitalisering, duurzame inzetbaarheid en inclusieve arbeidsmarkt komen aan de orde.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Conceptverslag bestuurlijk Pact 7 december 2017 (bijlage)
 3. Verbinding Pact en Rijk
  Bespreking van de uitkomsten en vervolgstappen van:
  • Bijeenkomst ‘Samen werken aan technisch VMBO/MBO’
  • Werkbezoek 10 januari DG Boerenboom
 4. Naar een levenscyclus voor de arbeidsmarkt, Werkplan Pact (bijlage)
  Uitwerking van het werkplan heeft deze maand plaatsgevonden met bestuurders uit het Pact (Marianne de Bie, Lars van Hoorn en Ron van Baden) op basis van de uitkomsten van het congres “ de tafel van 100” en de bespreking in het Pact bestuur van 7 december.
 5. Robotisering
  De afgelopen maanden is vanuit verschillende partijen en personen gewerkt aan het concretiseren van de aanpak van Robotisering.
 6. Informeren: Rondje Pact partners
  Kort maar krachtig een beeld krijgen van de onderwerpen/prioriteiten van de verschillende Pactpartners.
 7. Rondvraag

Leave a Reply