Pact Kennisatelier Robotisering & Reshoring, 30 mei 2017

Pact Brabant agendeert in haar overleggen strategische ontwikkelingen voor de arbeidsmarkt, en hoe dat te verbinden met een uitvoeringsagenda. Voor het Bestuurlijk Pact in juni staan robotisering en reshoring centraal.

Opzet Kennisatelier: Robotisering en reshoring

In het atelier ligt de nadruk op de vraag hoe de ontwikkelingen van reshoring en robotisering zich verhouden tot de arbeidsmarkt. We werken met de volgende opzet:

  1. Introductie op het programma: André van Gils ( secretaris Pact)
  2. Reshoring en robotisering, inleiding op het thema: Carmen de Jonge (lid directie Wissenraet Van Spaendonck)
  3. Werksessie: In twee groepen wordt onderzocht welke arbeidsmarktvraagstukken een rol spelen bij reshoring en robotisering. Aansluitend worden een aantal vraagstukken verder besproken en uitgewerkt.
  4. Terugkoppeling uit de twee groepen.
  5. Afsluiting

De opbrengst uit dit kennisatelier wordt gebruikt voor het opstellen van een compacte notitie voor het bestuurlijk Pact van 15 juni.

Pact Kennisatelier

Voor het effectief bespreken van onderwerpen in het bestuurlijk Pact wordt voorafgaand daaraan gewerkt met Kennisateliers. Onder leiding van deskundigen wordt in samenspraak met ambtelijk vertegenwoordigers van de arbeidsmarktregio’s en ambtenaren van de provincie onderzocht wat het onderwerp inhoudt, hoe het zich verhoudt tot de arbeidsmarkt en tot welke keuzes/prioriteiten dat zou moeten leiden voor een betere werking van die Brabantse arbeidsmarkt?

De uitkomsten van een kennisatelier vormen de opmaat voor het Bestuurlijk Pact. Daar worden de bestuurders inhoudelijk bijgepraat, maar vooral worden zij geconfronteerd met de uitkomsten van het Kennisatelier en worden aangezet tot het stellen van prioriteiten en gevraagd deze te verbinden aan een concreet handelingsperspectief.

Leave a Reply