Internationale medewerkers

De strategische aanpak van Pact Brabant begint bij ‘het waarom’. Dit volgt de aanpak van Simon Sinek en redeneert vanuit de binnenkant (het waarom) van ‘de gouden cirkel’ naar de buitenkant (hoe en wat).

WHY

Internationale medewerkers zijn onmisbaar voor de Brabantse economie. De verwachting is ook dat we expats en arbeidsmigranten (bijv. door personeelstekorten) ook de komende jaren nodig hebben. We willen er daarom voor zorgen dat internationale medewerkers in Brabant prettig kunnen wonen en werken om (tijdelijk) onderdeel te worden van onze economie en brede welvaart.

HOW

We kiezen voor een gezamenlijke benadering van zowel ‘arbeidsmigranten’ én ‘kenniswerkers’, met aandacht voor de verschillende kenmerken en behoeften van beide doelgroepen. Dit willen we doen door het benoemen van concrete opgaven met verantwoordelijken en gezamenlijk resultaat. We zetten hier de kennis, diensten en het netwerk van de PACT-partners voor in.

WHAT

In najaar 2022:

  • Uitrollen dienstverlening Expat Centre (Living In & mkb accountmanagement)
  • Ontwikkelingen Pilot Brabants Migratie Informatie Punt (n.a.v. overleg provincie/Rijk)
  • Werkbezoek Karien van Gennip m.b.t. internationals in Brabant

Werkgroep Internationale medewerkers

Anne Deelen – deelen@vnoncwbrabantzeeland.nl
Petra van de Riet – PvdRiet@brabant.nl
Gina Theunissen – GTheunissen@brabant.nl
Veronique Scharenborg – v.scharenborg@s-hertogenbosch.nl
Irene Rouwhorst – I.Rouwenhorst@oss.nl
Kitty Schijven – K.Schijven@helmond.nl
Roy Willems – roy.willems@tilburg.nl
Marijke Riksen – Marijke.Riksen@west-brabant.eu
Jeroen van den Berkmortel – J.van.den.Berkmortel@helmond.nl
Monika Rouw – Monika.Rouw@west-brabant.eu
Marcelle den Hooglander – mapa.den.hooglander@breda.nl
Kris de Prins – k.de.prins@eindhoven.nl
Martyntje Brink – martyntjebrink@midpointbrabant.nl
Edith van Nispen – e.vannispen@brainportdevelopment.nl
Erik Lubbers – e.lubbers@eindhoven.nl
Jos van Asten – j.vanasten@noordoostbrabantwerkt.nl

Meer informatie over arbeidsmarktoplossingen

Arbeidsmarktoplossingen vormgeven a.d.h.v. 3 thema’s

Werkgevers- en werknemersorganisaties, overheden en kennisinstellingen werken op de Brabantse arbeidsmarkt samen en geven in hun...
Lees verder

‘Pact Brabant maakt doorstart met ambitie’

Pact Brabant staat voor een veerkrachtige arbeidsmarkt in Brabant, met voldoende gekwalificeerd personeel, voldoende werkgelegenheid en...
Lees verder