Ambtelijk Pact, 22 juni 2020

Digitaal overleg Ambtelijk Pact maandag 22 juni 2020 14.00-15.30 uur via TEAMS

Agenda

 1. Opening en mededelingen
  – Concept-agenda KEIC (bijlage)
 2. Verslag + acties Ambtelijk Pact 8 juni 2020 (bijlage)
 3. Terugkoppeling Statenoverleg 19 juni 2020
  Inzicht wordt gegeven in de bespreking van het Actieplan Arbeidsmarkt in de Statenvergadering van 19 juni.
 4. Corona Herstelaanpak Brabant (bijlage – informerend)
  In bijgaand document wordt de impact van de Corona op Brabant en de aanpak voor een herstel van Brabant op middellange en lange termijn geschetst. Toelichting op dit voorstel wordt gegeven.
 5. Rondje langs de regio’s
  Zijn er nieuwe relevante ontwikkelingen te melden?
 6. Brabant Leert
  a. Toelichting op de businesscase
  b. Stand van zaken acties
  c. Campagnebeeld
 7. Jeugdwerkloosheid
  De laatste ontwikkelingen worden gedeeld.
 8. Buig budgetten gemeenten
  In een eerder overleg is aangegeven dat een drietal bureaus ( Etil, Adlasz en Arenaconsulting) op basis van eigen tools een rekenmodel heeft ontwikkeld om grip te krijgen op de gevolgen van de huidige corona crisis op de economie en de arbeidsmarkt. Een toelichting op dat model wordt, zoals afgesproken, gegeven.
 9. Rondvraag

Achtergrondinformatie: Doorrekening scenario’s arbeidsmarkt Zuid-Nederland (in opdracht van EnZuid)

Leave a Reply