Resultaten onderzoek maatschappelijke impact van coronavirus

De speciale Paaseditie van de Monitor Economische impact van het coronavirus in Brabant (zie hieronder) is uitgebreid met een hoofdstuk over de maatschappelijke impact van het coronavirus in Brabant (pagina 24-33). In dit hoofdstuk vindt u de resultaten van een breed uitgevoerd onderzoek in Brabant dat inzicht geeft in hoe Brabanders de aanwezigheid van het coronavirus ervaren. En hoe zij aankijken tegen de maatregelen die daartegen worden genomen.

Zorgen door coronacrisis

Respondenten maken zich het meest zorgen over de economische gevolgen van de crisis (46%), ouderen en kwetsbare groepen (35%) en de zorg en hulp in ziekenhuizen (30%). Zo’n een op de tien respondenten maakt zich zorgen over de eigen lichamelijke of mentale gezondheid. Daarnaast geven respondenten aan zich zorgen te maken over hoe lang de crisis nog gaat duren en hoe de maatregelen zich gaan ontwikkelen. Respondenten van 18-39 jaar maken zich vaker dan andere leeftijdsgroepen zorgen over hun mentale gezondheid, financiële situatie en werksituatie.

Positieve gevolgen coronacrisis

De coronacrisis heeft ook een aantal positieve gevolgen. Meer dan de helft van de respondenten noemt de schonere lucht (61%) en de initiatieven die ontstaan zijn (53%) als positief gevolg. Ook geven diverse respondenten aan boodschappen te doen voor anderen en wat vaker een praatje te maken om vereenzaming tegen te gaan. Respondenten van 70 jaar en ouder ervaren de tijd van bezinning en schonere lucht vaker als positief dan andere leeftijdsgroepen.

Leave a Reply