Ambtelijk Pact, 21 januari 2020

Naar een betere match van vraag en aanbod op de Brabantse arbeidsmarkt’, presentatie door Ivka Orbon, directeur Brabant Advies. Dit rapport is al aan de orde geweest in het bestuurlijk overleg van 12 december j.l., maar het is belangrijk om de inzichten ook ambtelijk te delen.

Agenda Ambtelijk Pact (14.00 – 16.00 uur)

1) Concept-agenda Bestuurlijk Pact 13 februari 2020

 1. Verslag Bestuurlijk Pact 12 december 2019
 2. Actieplan Pact 2020 Uitwerking van de uitkomsten van het bestuurlijk overleg van 12 december naar aanleiding van de bespreking van het congres “de tafel van 100”.
 3. Regionale energie transitie Toelichting: agendapunt is al wel ambtelijk besproken, maar nog niet op de bestuurlijke tafel aan de orde geweest. Daarvoor is ter voorbereiding nodig dat vanuit de verschillende regio’s een beeld/input gegeven wordt van de stand van zaken, met name wat betreft de verplichte arbeidsmarktparagraaf, zodat bestuurlijk bepaald kan worden of Brabant met haar gezamenlijke inzet voldoende ambitie en realiteitszin heeft.
 4. Beeld van de regio’s De arbeidsmarktregio’s hebben inmiddels hun werkplan voor het komende jaar gereed. Belangrijk om de inzet van de verschillende regio’s met elkaar te delen zodat een beeld ontstaat van de inzet voor het komende jaar en welke vraagstukken mogelijk een Brabant breed karakter hebben en om een gezamenlijke aanpak vragen.
 5. Brief Regiofinanciering: vervolgstappen
 6. Mededelingen van de partners
 7. Rondvraag

2) Ambtelijke voorbereiding

a. Verslag ambtelijk Pact 12 november 2019 (bijlage)

 • Bespreken.

b. Presentatie rapport Brabant Advies

 • ‘Sector en regio in samenspel. Naar een betere match van vraag en aanbod op de Brabantse arbeidsmarkt’ , presentatie door Ivka Orbon, directeur Brabant Advies (bijlage). Dit rapport is al aan de orde geweest in het bestuurlijk overleg van 12 december j.l., maar het is belangrijk om de inzichten ook ambtelijk te delen.

c. Voorbereiden agenda bestuurlijk Pact 13 februari

 1. Verslag Bestuurlijk Pact 12 december 2019 (bijlage)
 2. Actieplan Pact 2020
  Uitwerking van de uitkomsten van het bestuurlijk overleg van 12 december naar aanleiding van de bespreking van het congres “de tafel van 100”. Inzet: In het bestuurlijk overleg is gesproken over de inzet voor het komende jaar. Dit vraagt nog wel ambtelijke bespreking om tot een gedragen voorstel te komen voor het bestuurlijk overleg.
 3. Regionale energie transitie
  Toelichting: agendapunt is al wel ambtelijk besproken, maar nog niet op de bestuurlijke tafel aan de orde geweest. Daarvoor is ter voorbereiding nodig dat vanuit de verschillende regio’s een beeld/input gegeven wordt van de stand van zaken, met name wat betreft de verplichte arbeidsmarktparagraaf, zodat bestuurlijk bepaald kan worden of Brabant met haar gezamenlijke inzet voldoende ambitie en realiteitszin heeft.
  Huiswerk: Ga na wat de inzet is in je regio voor de RES, met name de arbeidsmarktparagraaf.
  .
 4. Beeld van de regio’s
  De arbeidsmarktregio’s hebben inmiddels hun werkplan voor het komende jaar gereed. Belangrijk om de inzet van de verschillende regio’s met elkaar te delen zodat een beeld ontstaat van de inzet voor het komende jaar en welke vraagstukken mogelijk een Brabant breed karakter hebben en om een gezamenlijke aanpak vragen.
  Huiswerk: Bereid kort en bondig voor welke prioriteiten jouw regio heeft voor het komende jaar.
  .
 5. Brief Regiofinanciering: vervolgstappen
  Wordt toegelicht.
 6. Mededelingen van de partners
 7. Rondvraag

Leave a Reply