‘Niemand kan het alleen’ centrale boodschap van Pact Congres

De tafel van 100, het inspirerend Pact arbeidsmarktcongres, vond gisteren plaats op de Automotive Campus in Helmond. Bestuurders en beleidsmakers uit de wereld van ondernemers, vakbeweging,onderwijs en overheid werkten naar aanleiding van voordrachten van gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen en bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt Marc van der Meer aan centrale vragen voor de arbeidsmarkt van de toekomst. De centrale boodschap van de deelnemers was dat samenhang op alle niveau’s (individueel, bedrijf / opleiding / overheid, regio en landelijk) zeer gewenst is: “Niemand kan het alleen!”

Videoverslag

Programma

Leave a Reply