Bestuurlijk Pact, 19 september 2019 GEANNULEERD

De vergadering is 18 september geannuleerd.

Kinderen niet meer naar school, zieken niet meer verzorgd, en gesprongen waterleidingen niet snel meer gedicht. Wie nog dacht dat dergelijke teksten ontsproten aan het brein van romanschrijvers komt inmiddels redelijk bedrogen uit. Het is slechts een kleine greep uit recente artikelen in de landelijke dagbladen over het alsmaar toenemende personeelstekort. En dan laten we nog buiten beschouwing dat veel bedrijven niet kunnen groeien omdat ze geen geschikt personeel meer kunnen vinden, Moe-landers weer vaker overwegen terug te keren naar het thuisland, en criminelen lachende derden zijn bij gebrek aan adequaat personeel om ze op te pakken en aan te pakken.

Laat onverlet dat sommige vraagstukken niet kunnen wachten, eenvoudigweg omdat tijd en de mens hun grootste vijanden zijn. Een van die vraagstukken is de energietransitie: hoe maken we de overstap van het gebruik van fossiele naar milieuvriendelijke energiebronnen? En vooral ook wie gaat ons helpen om al de noodzakelijke fysieke maatregelen te doordenken en daadwerkelijk uit te voeren? Dat zal hoe dan ook extra druk geven op de gespannen arbeidsmarkt. Voldoende aanleiding om dit onderwerp ook maar eens centraal op de Pact agenda te zetten.

Agenda Bestuurlijk Pact Brabant

9.30 – 11.30 uur

 1. Opening en mededelingen 9.30-9.35 uur
 2. Conceptverslag Bestuurlijk Pact 11 juli j.l. (Ter vaststelling, bijlage 1)
 3. De Regionale Energie Strategie en Arbeidsmarktvraagstukken
  Friso van Abbema, procesmanager/kwartiermaker Energietransitie bij de provincie, praat ons bij over de Regionale Energie Transitie. Hij gaat daarbij in op de vraag vanuit het Rijk, de stand van zaken in Brabant en welke vragen er zijn in relatie tot de arbeidsmarkt. Veronique van Scharenborg ( programmamanager Noordoost) zal inzicht geven in de aanpak van de regio NO van het vraagstuk.
  Naast informatieoverdracht gaat het agendapunt vooral over de vraag hoe pakken de regio’s dit onderwerp op en wie is daarvoor aanspreekbaar?
 4. Contouren actieplan arbeidsmarkt 2019-2023 (bijlage 2)
  Jan Willem Stad neemt ons mee in de eerste stappen die op provinciaal niveau gezet gaan worden om tot de inrichting van het toekomstige provinciaal arbeidsmarktbeleid te komen, mede naar aanleiding van de evaluatie van het provinciaal arbeidsmarktbeleid 2016-2019 (rapport SEOR). Daarnaast wordt de relatie tot het Pact besproken.
 5. Voorstel VNO-NCW opvolging ‘persoonlijke beelden’ (bijlage 3)
  In het bestuurlijk overleg is afgesproken dat er een voorstel wordt gemaakt hoe de problematiek zoals verwoord in het onderzoeksrapport ‘persoonlijke beelden’ kan worden aangepakt. Bijgaand de vertaling van die afspraak. Ellen Kroese zal het toelichten.
 6. Brief Pact Brabant inzake regiofinanciering (bijlage 4)
  Door Kennispact MBO Brabant is de problematiek van de vele verschillende Rijksfinancieringen in een brief aan de orde gesteld. Deze brief is besproken in het bestuurlijke Pact met de vraag of deze uit naam van het Pact, in aangepaste vorm, uit zou kunnen gaan. Bijgaand de aangepaste brief.
 7. Congres ‘De tafel van 100’, conceptvoorstel (bijlage 5)
  André van Gils zal de opzet nader toelichten.
 8. Rondvraag

Leave a Reply