Ambtelijk Pact, 27 augustus 2019

15.00 – 17.00 uur

 1. Opening en mededelingen
  a) Afspraak ‘onderwijsvernieuwing’, naar aanleiding behandeling in Bestuurlijk Pact van 11 juli, vindt plaats op 12/9. Betrokken zijn Ellen Kroese en Anne Deelen (beide VNO/NCW), Peter van Ierland MBO Brabant, Frank Tuerlings en Marion de Rooij (beide provincie) en André van Gils.
  b) Afspraak ‘Benutten arbeidsreserves’, eveneens naar aanleiding van bestuurlijk overleg, op 10/9. Betrokken zijn Esmah Lahlah en Roy Willems ( beide gemeente Tilburg) Jeannet Verhoeven (CNV) en José van Rosmalen ( provincie).
  .
 2. Agenda Bestuurlijk Pact
  1. Verslag Bestuurlijk Pact 11 juli j.l. [bijlage 2]
  2. Rapport evaluatie Inrichting van het arbeidsmarktbeleid provincie Noord –Brabant 2016-2019, door SEOR
  3. Eerste aanzet nieuw provinciaal programma Arbeidsmarkt
  4. Voorstel VNO-NCW opvolging persoonlijke beelden
  5. De Regionale Energie Strategie en arbeidsmarktvraagstukken
  6. Brief Pact Brabant; Regiofinanciering
  7. Mededelingen van de partners
  8. Rondvraag
  .
 3. Ambtelijke voorbereiding
  De volgorde van ons overleg is om praktische redenen wat anders dan de bestuurlijke vergadering, maar kent wel dezelfde onderwerpen.
  .
  1) De Regionale Energie Strategie en arbeidsmarktvraagstukken (15.00-15.30 uur)
  Friso van Abbema, procesmanager/kwartiermaker Energietransitie bij de provincie, praat ons bij over de Regionale Energie Transitie. Hij gaat daarbij in op de vraag vanuit het Rijk, de stand van zaken in Brabant en welke vragen er zijn in relatie tot de arbeidsmarkt.
  Veronique van Scharenborg ( programmamanager Noordoost) zal inzicht geven in de aanpak van de regio NO van het vraagstuk.
  In de discussie moet scherp worden tot welke vragen dat leidt voor de verschillende Brabantse regio’s.
  .
  2) Verslag ambtelijk Pact 11 juni j.l. [zie bijlage 1] (15.30-15.35 uur)
  .
  3) Verslag Bestuurlijk Pact 11 juli j.l. [zie bijlage 2] (15.35-15.40 uur)
  .
  4) Rapport evaluatie Inrichting van het arbeidsmarktbeleid provincie Noord –Brabant 2016-2019, door SEOR  (15.40-16.00 uur)
  José van Rosmalen geeft inzicht in de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek, waarmee een basis wordt gelegd voor de toekomstige inrichting van het gezamenlijke arbeidsmarktbeleid.
  N.B. Rapport wordt maandagmiddag nagestuurd, vraagt nog bespreking in het provinciaal beleidsoverleg.
  .
  5) Eerste aanzet nieuw provinciaal programma Arbeidsmarkt (16.00-16.15 uur)
  Jan Willem Stad neemt ons mee in de eerste stappen die op provinciaal niveau gezet zijn om tot de inrichting van het toekomstige provinciaal arbeidsmarktbeleid te komen. N.B. Voorstel wordt maandagmiddag nagestuurd, vraagt nog bespreking in het provinciaal beleidsoverleg.
  .
  6) Voorstel VNO-NCW opvolging ‘persoonlijke beelden’ [zie bijlage 3] (16.15-16.25 uur)
  In het bestuurlijk overleg is afgesproken dat er een voorstel wordt gemaakt hoe de problematiek verwoord in het onderzoeksrapport ‘persoonlijke beelden’ kan worden aangepakt. Bijgaand de vertaling van die afspraak.
  Anne Deelen (VNO/NCW) is aanwezig om toe te lichten.
  .
  7) Brief Pact Brabant; Regiofinanciering [zie bijlage 4] (16.25-16.30 uur)
  Door Kennispact MBO Brabant is de problematiek van de vele verschillende Rijksfinancieringen in een brief aan de orde gesteld. Deze brief is besproken in het bestuurlijke Pact met de vraag of deze uit naam van het Pact, in aangepaste vorm, uit zou kunnen gaan. Bijgaand de aangepaste brief.
  .
  8) Mededelingen van de partners
  .
  9) Rondvraag

Leave a Reply