Bestuurlijk Pact, 7 februari 2019

Het werk moet gedaan worden maar waar vinden we de hoofden en de handen? Die vraag dringt zich in het huidige tijdsgewricht steeds meer op. De bouw, de techniek, de zorg, het onderwijs de politie, allen zoeken ze in een steeds kleiner wordende vijver op zoek naar geschikte mensen om het werk uitgevoerd te krijgen en de dienstverlening op peil te houden. Maar durven wij en zij anders te kijken en te werven? En wat is daar dan voor nodig? Welke methodes zijn daadwerkelijk effectief, en hoe kijken de mensen die het aangaat zelf aan tegen hun positie? Deze vraagstukken staan centraal in de agenda van het bestuurlijk overleg.

Agenda 9.30 – 11.30 uur

 1. Opening en mededelingen
  Ter kennisname is bijgevoegd een korte tussenrapportage project “Brabant Robositeert” (bijlage). In de vergadering van 9 mei zal projectleider Inigo Beeker aanwezig zijn en de terugblik op het project presenteren.
 2. Conceptverslag bestuurlijk Pact 27 september en 6 december (bijlagen)
  Ter vaststelling
 3. Werkplan 2019 (bijlage)
  De inhoud en werkwijze voor 2019 wordt door de secretaris toegelicht.
 4. Update 34 innovatieve arbeidsmarktprojecten
  Vanuit het uitvoeringsprogramma: “Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016- 2019” zijn de door de provincie ondersteunde arbeidsmarktprojecten onderzocht. De inzichten en vervolgstappen worden gedeeld. https://arbeidsmarktprojectenbrabant.nl/
 5. “Persoonlijke Beelden” – mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
  Door Katelien Groenendijk van Telien. De Provincie wil graag exact in beeld brengen waar bedrijven tegenaan lopen als zij mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. De ontwikkelde beelden worden gedeeld.
 6. Ontwikkelingen in de regio
  Pact partners delen de relevante ontwikkelingen uit hun regio/achterban.
 7. Rondvraag

Afscheid voorzitter Bert Pauli

Gedeputeerde Bert Pauli nam tijdens de vergadering afscheid na 8 jaar voorzitterschap van Pact Brabant. Met dankwoorden en persoonlijke cadeaus van de deelnemers. Elke spreker nam een onderwerp van één van de acht voorzittersjaren waarmee hij/zij Bert uitvoerig bedankte. Cor van Gerven (2011: Crisis), Huib van Olden (2012: Het Brabants Arbeidsmarktakkoord), Ronald Bakker (2013: Social Return), Thomas Zwiers (2014: Jongerenproblematiek), Jeannet Verhoeven (2015: Sectorplannen), Hans Nederlof (2016: economie groeit), Esmah Lahlah (2017: Robotisering), Stijn Steenbakker (2018: Pact reis Estland) en tot slot secretaris André van Gils met een algemeen woord van dank. Bert Pauli bedankte voor de gezamenlijke inzet van de drie O’s (onderwijs, ondernemers en overheid) en keek terug op een arbeidsmarktbeleid “wat er voor zorgde dat mensen die dat nodig hebben een duwtje in de rug kregen.”

Leave a Reply