Bestuurlijk Pact, 27 september 2018

Teveel mensen staan nog aan de kant en dat in een tijd dat bedrijven naarstig op zoek zijn naar personeel. De vraag ligt voor: Wat zijn dan de goede instrumenten om werkzoekenden weer de weg terug te laten vinden naar de arbeidsmarkt? Vraagt dat om nieuwe instrumenten en nieuwe processen nu de arbeidsmarkt de laatste jaren zo fundamenteel van karakter is veranderd? Of is het eerder nodig het bestaand beleid consistent door te zetten? En hoe bereidt het beroepsonderwijs jongeren voor op die veranderende arbeidsmarkt en haar dynamiek, zodat zij in de toekomst weerbaarder en wendbaarder zijn? Deze thema’s staan centraal in de vergadering met als inzet gerichte, gezamenlijke actie.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Conceptverslag bestuurlijk Pact 4 juli 2018 (bijlage)
 3. Kennispact MBO Brabant; Stand van zaken
  Het Kennispact is inmiddels een aantal jaren operationeel, tijd om de stand van zaken en vervolgstappen te bespreken. Peter van Ierland zal een toelichting geven.
 4. Pact reis Estland (bijlage)
  Marcel Thaens, Chief Information Officer bij de provincie, spreekt met ons over digitalisering in Estland en de inzet voor de reis.
 5. Onderzoek “Iedereen doet mee“ (bijlage)
  De uitkomsten van het onderzoek van Brabantse projecten en welke lessen daaruit kunnen worden getrokken worden door Wissenraet Van Spaendock gepresenteerd.
 6. Duurzame inzetbaarheid
  Stand van zaken en vervolgstappen door André van Gils
 7. Rondvraag

Leave a Reply