Bestuurlijk Pact, 7 december 2017

We kunnen terugkijken op een succesvol Pact congres “De Tafel van 100”, waar een 100-tal bestuurders en beleidsmakers met energie en betrokkenheid gesproken heeft over de toekomstige centrale vraagstukken voor de arbeidsmarkt en hoe daar concreet handen en voeten aan te geven. Dat heeft een breed palet aan inzichten en nieuwe ideeën opgeleverd. Nu is het zaak voor ons als Pact bestuurders daar heldere prioriteiten in te stellen en vervolgacties op te organiseren.

Agenda Bestuurlijk Pact Brabant

 1. Opening en mededelingen
 2. Conceptverslag bestuurlijk Pact 28 september 2017
 3. Robotisering/reshoring (bijlagen)
  De afgelopen maanden is gewerkt aan een concrete agenda voor robotisering/reshoring. Vanuit de werkgroep zal verslag worden gedaan over de te nemen vervolgstappen.
 4. De Tafel van 100; vervolg op het congres
  De uitkomsten van het Pact congres worden gepresenteerd, gevolgd door een discussie over prioriteiten voor de komende jaren.
 5. Informeren: Rondje Pact partners
  Kort maar krachtig een beeld krijgen van de onderwerpen/prioriteiten van de verschillende Pactpartners.
 6. Rondvraag

Leave a Reply