Bestuurlijk Pact, 28 september 2017

Dankzij de fantastische groei van de Brabantse economie neemt de krapte op de arbeidsmarkt toe. Het maakt de vraag relevant of we voldoende en de juiste inspanningen leveren om die groei ook voor de toekomst te blijven ondersteunen en voldoende mensen in de gelegenheid stellen deel te nemen aan het arbeidsproces. De inleiders Peter van Ierland (Midpoint Brabant) en Marc van der Meer (SER Brabant) zullen tijdens het Bestuurlijk Pact daar inzicht in proberen te geven.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Conceptverslag bestuurlijk overleg 15 juni 2017 (bijgevoegd)
 3. Onderwijs-Arbeid
  Peter van Ierland geeft een toelichting op het Kennispact 3.0 en de relevantie voor de Brabantse arbeidsmarkt. Met het Pact bestuur zal in discussie worden gegaan om de rol van de regio’s en partners scherp te krijgen.
 4. Toerusten en Innoveren
  BrabantAdvies (SER Brabant) werkt momenteel aan een advies over een “toekomstig onderwijs- en arbeidsmarktbestel”. In dat advies wordt Pact Brabant een sleutelpositie toegekend.
  Marc van der Meer, lid van SER Brabant, zal ingaan op de belangrijkste bevindingen en processtappen.
 5. Informeren: Rondje Pact partners
  Kort maar krachtig een beeld krijgen van de onderwerpen/prioriteiten van de verschillende Pactpartners.
 6. De tafel van 100
  Toelichting door André van Gils op vorm en inhoud van het Pact congres van 22 november a.s.
 7. Rondvraag

Leave a Reply