Bestuurlijk Pact, 5 juni 2017

Je kunt er niet meer omheen, robotisering – en in haar verlengde – reshoring staan in het brandpunt van de belangstelling. Sla de krant open, zet de tv aan, ga naar de bioscoop, volg de gemiddelde sporter en zie de vele facetten en invalshoeken die samenhangen met vooral robotisering.

Inmiddels is het ook een aandachtsgebied geworden van beleidsmakers. Zij buigen zich over vragen als: de impact op de economie en de arbeidsmarkt? Is het een kans of bedreiging? Wat vraagt het van mensen en bedrijven? Leidt het tot een verdergaande maatschappelijke tweedeling? Hoe kunnen we de ontwikkeling voor Brabant positief stimuleren? Relevante vraagstukken die vooral ook om een bestuurlijke sturing en prioritering vragen. Zodat er een gerichte impuls uit kan gaan naar relevante actoren in het economisch en maatschappelijk veld.

Hoe dat vorm te geven, is de centrale vraag in deze vergadering. Voorzitter Bert Pauli heet u van harte welkom in het Provinciehuis om hierover met u van gedachten te wisselen.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Conceptverslag bestuurlijk overleg 30 maart 2017 (bijlage 1)
  Ter info: Aanvulling op het Pact werkplan (bijlage 2)
 3. Robotisering en reshoring: Aan de hand van een verdiepingsslag met deskundigen (Carmen de Jonge, lid van de directie van Wissenraet Van Spaendonck, en Leo Dubbeldam van BrabantAdvies) gaan we met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen rondom robotisering en reshoring en bepalen we de bestuurlijke prioriteiten en keuzes. Nb: Bijgaande notities “Robotisering en reshoring” en “Brabant aan de robot” worden in de vergadering gebruikt om de discussie richting te geven. (bijlage 3 en 4)
 4. Presentatie filmpje Door Pim Rokven, student van St.Lucas, is een filmpje gemaakt over werk dat in de vergadering wordt gepresenteerd.
 5. Informeren: Rondje Pact partners Kort maar krachtig een beeld krijgen van de onderwerpen/prioriteiten van de verschillende Pactpartners:
  Werken aan werk (vakbeweging), voor met ontslag bedreigden ontwikkelde dienstverlening.
  Talent agenda ( wethouder Depla): a) vormgeven van een onderwijsagenda voor jong talent en aantrekken internationaal talent. b) Vitaal houden van 50 plussers in de bedrijven.
 6. Vormgeving Pact communicatie Pieter-Marijn van der Velden van het Inventief licht toe hoe de communicatie van het Pact versterkt wordt.
 7. Rondvraag

Leave a Reply